EK programma „Kultūra” (2007-2013)

EK Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

ES kultūras kontaktpunkts Latvijā


Eiropas Savienības Informācijas aģentūra
Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs
Rīga, LV-1050
Tel. : +371 721 26 11
Fakss : +371 722 30 63
E-pasts: esiae-pasta simbolsesia.gov.lv
Internets: http://www.esia.gov.lv

Eiropas Savienība Online
www.europa.eu.int

Latvijas Pastāvīga pārstāvniecība ES
Rue d'Arlon 39-41
P.O. Box 6, 1000
Brussels, Belgium
Tel.: (32) 2 282 03 60
Fakss: (32) 2 282 03 69
E-pasts: missioneue-pasta simbolsmfa.gov.lv

Europa Nostra
International Secretariat
Lange Voorhout 35
2514 EC The Hague
The Netherlands
Tel. + 31 70 302 40 50
Fakss: + 31 70 361 78 65
E-pasts: officee-pasta simbolseuropanostra.org
Internets: www.europanostra.org

EACEA
European Commission DG Education and Culture Culture Unit
B-100-Office 5/21
B – 1049 Brussels
Belgium
Tel.: +322 296 65 99
E-pasts: eac-culturee-pasta simbolscec.eu.int
Internets: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Aspazijas bulvāris 28
Rīga, Latvija, LV-1050
Tel.: 7085400
Fakss: 7085420
E-pasts: delegation-latvia-newse-pasta simbolscec.eu.int
Internets: http://www.eiropainfo.lv

Eiropas kultūras fonds
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 573 38 68
Fax: +31 (0) 20 675 2231
E-pasts: euroculte-pasta simbolseurocult.org
Internets: www.eurocult.org

EFAH – Eiropas mākslas un kultūras matojuma forums
Platforma kultūras politikas attīstībai Eiropā
www.efah.org

ERICarts
Kultūras pētniecības un kultūrpolitiku analīzes centrs
www.ericarts.org

Culturelink
Kultūras attīstības izpētes un sadarbības tīkls
www.culturelink.org

The Budapest Observatory
Kultūras finansējuma pētniecības centrs Centrālajā un Austrumeiropā
www.budobs.org

On The Move
Mājas lapa, ka veltīta skatuves mākslas starptautiskām aktivitātēm, projektiem un finansējuma piesaistes iespējām
www.on-the-move.org

Uz augšu