1. darbība. Aktīvi iedzīvotāji Eiropai.

1. pasākuma 1. apakšpasākums. Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās

Pirmajā kārtā ES finansiālo atbalstu ieguva 40 projekti no tiem 2 projekti sadraudzībā ar Latvijas pilsētām:
1) Aizkraukles pilsēta sadraudzībā ar Tczew (Vācija), Birzai (Lietuva);
2) Jelgava sadraudzībā ar  Downpatrick (Īrija), Chiari (Itālija), Godeni (Rumānija), listowel (Īrija). 

Otrajā kārtā Es finansiālo atbalstu ieguva 314 projekti to skaitā arī  Pūres iesniegtais projekts.

Trešajā kārtā Es finansiālo atbalstu ieguva 334 projekti to  skaitā arī Kokneses iesniegtais projekts.

1. pasākuma 2. apakšpasākums. Sadraudzības pilsētu tematiskā tīklošana

Es finansiālo atbalstu ieguva 58 projekti to skaitā arī Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes projekts.

2. darbība. Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā

1. pasākums. Strukturāls atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (zinātniski pētnieciskajiem centriem) ES finansiālo atbalstu ieguva 10 projekti.

2. pasākums. Strukturāls atbalsts Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām ES finansiālo atbalstu ieguva 28 projekti.

3. pasākums. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju sāktiem projektiem
ES finansiālo atbalstu pilsonisko sabiedrības organizāciju uzsāktajiem projektiem ieguva 121 projekts.

Uz augšu