ES finansiāli atbalstīja 78 sadarbības projektus, tai skaitā finansiālo atbalstu kā projekta koordinators ieguva biedrība „Latvijas Jaunā teātra institūts” ar projektu „Teātra un komunikācijas mobilā laboratorija”, bet kā projekta līdzorganizators ar projekta galveno iniciatoru Francijas Mākslas akadēmiju (Acadēmie des Beaux Arts), atbalstu ieguva Valsts aģentūra „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” ar projektu „Eiropas laikmetīgais gobelēns un tekstilmāksla”.
 
ES finansiāli atbalstīja 12 sadarbības projektus ar trešajām valstīm (Ķīnu un Indiju), 10 daudzgadu sadarbības projektus un 42 Literāro tulkojumu projektus.
No Latvijas literāro tulkojumu projektu atbalstu ieguva izdevniecība  „Liepnieks un Rītups”.
 
ES atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:

  • 6 vēstniekiem;
  • 24 atbalstīšanas tīkliem;
  • 14 festivāliem.

Apgāda „Liepnieks un Rītups” Literāro tulkojumu projekts

Literāro tulkojumu projekts ietver 3 grāmatu tulkošanu:
Epikūra „Vēstules. Atziņas. Fragmenti”,  Aurēlija Augustīna ievērojamāko darbu “Atzīšanās” (“Confessiones”) un Platona dialogu „Teaitēts”.

Liepnieks_Ritups.jpg

Latvijas Jaunā teātra institūta projekts „Teātra un komunikācijas mobilā laboratorija”

Projekts ir ceļojoša Eiropas mēroga laboratorija, kas sevī ietver 10 Eiropas festivālus, kuru uzmanības centrā ir  laikmetīgais teātris. Projekta mērķis ir izpētīt, attīstīt un pārbaudīt inovatīvas diskursa, kritiskās rakstniecības un komunikācijas prakses starp māksliniekiem, programmu kuratoriem un auditoriju mūsdienu teātrī.
 
Latvijā projekta aktivitātes saistītas ar Latvijas Jaunā teātra institūta rīkoto Eksperimentālā teātra festivālu Homo Alibi, kas notika Rīgā, 2008.gada 27.-30. augustā un bija veltīts objektu un leļļu teātrim.

homo_alibi.jpg

Sīkāka informācija:

http://www.theatre.lv/new/index.php?parent=465

Projekta mērķi:

  • popularizēt laikmetīgā teātra iestudējumus, kas pievērš īpašu uzmanību teātra komunikatīvajam aspektam, un veicināt teātra mākslinieku izrāžu mobilitāti Eiropā;
  • meklēt veidus, kā atjaunot un stiprināt izpratnes tiltu un dialogu starp māksliniekiem un auditoriju un rosināt plašāku diskusiju par mūsdienu spēles mākslu un tās diskursa potenciālu, radot telpu skatītāju kritiskajai refleksijai;
  • attīstīt jaunu ar labām prasmēm apveltītu žurnālistu un teātra kritiķu paaudzi, kas ir starptautiski kompetenta un atspoguļo eiropeiskās vērtības gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā;
  • aktivizēt vietējā un nacionālā mēroga mediju iesaistīšanos Eiropas spēles mākslu atspoguļošanā un mākslas kā publiskā diskursa sastāvdaļas atjaunošanā;
  • veicināt starpkultūru kompetenci un kultūras atšķirību izpratni Eiropas identitātes veidošanas kontekstā.

Projekta sadarbības partneri:

Galvenais mediju sadarbības partneris nacionālā līmenī- ziņu portāls Delfi.
 
Līdzorganizatori:

- Association Divadelna Nitra (Slovākija);
- Q-teattri r.y. (Somija);
- Spielmotor Munchen e.V (Vācija);
- Stowarzyszenie Rotunda (Polija);
- Foundation Rakvere Theatre House (Igaunija);
- Zavod Exodos Ljubljana (Slovēnija).
 
Asociētie partneri:

- Oskara Koršunova teātris (Lietuva);
- LIFT (Apvienotā Karaliste);
- Four Days Association (Čehijas Republika).

Valsts aģentūra „Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs” kā līdzorganizators projektā „Eiropas laikmetīgais gobelēns un tekstilmāksla”

Projekts ir uzskatāms par Eiropas klasiskās tekstilmākslas manifestāciju un sekmēs klasiskā gobelēna laikmetīgās izpausmes attīstību Eiropā un popularizēšanu visos aspektos. Projekts attiecas uz daudzveidīgām  mērķa grupām – no skolniekiem un studentiem līdz visplašākajai auditorijai.

Projekta mērķi:

  • Sekmēt klasiskās gobelēna aušanas tehnikas un tradīciju „atdzimšanu” Eiropā ar stabilu turpinājumu nākotnē un veicināt tās popularitāti plašākos sabiedrības slāņos Eiropas kontekstā.
  • Iepazīstināt auditorijas Eiropā ar klasiskajām pamatvērtībām, t.i. sadarbībā ar partneriem organizēt ceļojošu Francijas laikmetīgā gobelēna mākslas pamatlicēja Žana Lirsā (Jean Lurcat) darbu izstādi. Līdztekus organizēt vairākus ar to saistītus pasākumus  - konferences, seminārus, radošās darbnīcas, laikmetīgā gobelēna izstādi.

Francijas laikmetīgā gobelēna mākslas pamatlicēja Žana Lirsā (Jean Lurcat) darbu izstāde bija aplūkojama Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā no 2008.gada 10.jūlija līdz 31.augustam.
 
Projekta sadarbības partneri:

Projekta līderorganizācija - Francijas Mākslas akadēmija.
 
Līdzorganizatori:

- Ville d’Angers, Hotel de Ville (Francija);
- Centrālais tekstilmuzejs  Polijā (Central Museum of Textiles).

Asociētie partneri:

- Žana Lirsā muzejs Anžē (francija);
- Briseles Mākslas akadēmija (Beļģija);
- Kauņas mākslas institūts (Lietuva);
- Francijas Kultūras institūts Viļņā (Lietuva);
- Francijas Kultūras institūts Rīgā (Latvija);
- Francijas Vēstniecība Polijā;
- Le Domaine de la Lice (Beļģija);
- Magyar Karpitmuveszek Egyesülete (Ungārija);
- Dovecot Studios (Apvienotā Karaliste).


Uz augšu