2005. gada rezultāti

2005.gadā Eiropas Komisija (EK) neizvirzīja nevienu jomu par prioritāru. Kopumā Eiropas Komisija programmas „Kultūra2000” ietvaros atbalstījusi un piešķīrusi līdzfinansējumu 217 projektiem dažādās kultūras jomās.

Pavisam EK atbalstīja 196 viena gada projektus:

 • Skatuves mākslas jomā - 45
 • Kultūras mantojuma jomā – 43
 • Vizuālas mākslas jomā – 15
 • Literatūras, grāmatniecības un lasīšanas jomā – 7
 • Kultūras mantojuma laboratorijas – 6
 • Sadarbība ar trešajām valstīm – 10
 • Tulkošanas projektus – 70 (vairāk kā 400 grāmatu tulkojumi)

Eiropas Komisijas līdzfinansējumu saņēma 21 daudzgadu sadarbības projekti:

 • Kultūras mantojuma jomā – 7
 • Skatuves māksla jomā – 7
 • Literatūras, grāmatniecības un lasīšanas jomā – 4
 • Vizuālā mākslas jomā – 3

Latvijas kultūras institūcijas/organizācijas 2005. gadā līdzdarbojās 16 programmas „Kultūra2000” projektos, kas tiek īstenoti sadarbībā ar citu valstu partnerorganizācijām.

Viena gada projekti

Skatuves mākslas jomā:

1. Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā – „Cultural Alchemy”, kas ir starptautisks leļļu teātru projekts, kurā Latvijas leļļu teātris ir iesaistījies kā līdzorganizators. Projekta organizators ir Īrijas Nacionālais Leļļu teātris un galvenais sadarbības uzdevums ir apzināt Eiropas kultūru daudzveidību un to kopējās un atšķirīgās iezīmes, kā arī kultūru dažādus izteiksmes veidus.
Projekta rezultātā tiks izveidota kopēja leļļu izrāde, kura tiks izrādīta 2006. gada maijā „Eiropas Leļļu mākslas festivālā” Īrijā līdztekus individuālajām leļļu teātra izrādēm katrā projekta dalībvalstī.

2. Viena gada projekts „The Hip Opera Project: creative ways to Mozart for young people in Europe” skatuves mākslas jomā, kur no Latvijas puses kā projekta līdzorganizators ir iesaistījusies Latvijas Nacionālā opera. Projekta pieteicējs ir Reseo organizācija no Beļģijas. Projekts balstās uz operas teātru aktieru un jauniešu kultūras organizāciju jauniešu un skolotāju sadarbību ar mērķi apmainīties, salīdzināt, izstrādāt veidus kā pasniegt Mocarta daiļradi jaunajai paaudzei 250 gadus pēc mākslinieka nāves. Projektā tiks iesaistīti vairāk kā 6000 jaunu cilvēku, galvenokārt, pusaudži no sociāli izstumtās vides, kas kā par iedvesmas avotu jaunajiem izpausmes veidiem skatuves mākslas jomā izmantotu Mocarta operas.
Projekta uzdevums ir parādīt dažādus veidus, kā Mocarta mūzika tiek uztverta un interpretēta dažādās Eiropas valstīs. Projekts tiek realizēts, laika posmā no 2005. gada 16.jūnija līdz 2006.gada 15. jūnijam, kura gaitā tiek izveidots operas uzvedums hip hopa stilā un norisinās radošās darbnīcas.

3. Viena gada projekts „International Theatre Festival Dialog – Wroclaw 2005” skatuves mākslas jomā, kura iesniedzējs ir Wroclawski Teatr Wspolczesny Polijā un viens no līdzorganizatoriem ir Jaunais Rīgas Teātris. Šis projeks ir jau trešais pēc kārtas starptautiskais teātra festivāls Dialogs – Wroclaw, kas notika 2005.gada oktobra vidū.
Projekta rezultātā īstenojās 16 teātra izrādes, pēc kurām sekoja diskusijas ar izrāžu veidotājiem un slēgtās paneļdiskusijas par tēmu „Eiropas sirdsapziņa – vai tāda eksistē?” Bez tam, projekts ietvēra radošās darbnīcas, filmu skati un izstādes. Festivāla galvenais mērķis ir izveidot mūsdienu Eiropas teātrim definīciju par mākslinieciskiem, sociāliem un ideoloģiskiem uzdevumiem un noteikt šo uzdevumu lomu integrācijas un globalizācijas procesos. Festivāls ir ar mērķi pierādīt, ka teātris var būt kā starpnieks divpusējā sapratnē.

4. Viena gada projekts skatuves mākslas jomā „Baltijas zēnu koru festivāls „The Ambers of the Baltic.”” Projekta iesniedzējinstitūcija - Lietuvas Choru Sajunga, bet Latvijas puses līdzorganizators ir Rīgas domes Kultūras pārvaldes Jāzepa Mediņa mūzikas skola. Projekts tika realizēts 2005.gadā un tā laikā norisinājās Baltijas zēnu koru dziedāšanas apmācības vasaras nometne, diriģentu kopīgas sadarbības, pieredzes apmaiņas un tālākizglītības veicināšana.
Projekts noslēdzās ar Baltijas valstu zēnu kopkora koncertturneju Viļņā, Rīgā un Tallinā.

5. Viena gada projekts skatuves mākslas jomā „Dramark,” ko iesniedza Somijas kultūras organizācija - Q–Teatteri, un kurā kā projekta asociētais partneris piedalās Latvijas Jaunais Teātra Institūts. Projekta laikā notiek Art Master nodarbības, kas mudina māksliniekus rast un attīstīt jaunas idejas, neizjūtot ārējo spiedienu, un starptautiska mākslinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa.
Rezultātā taps mūsdienīga izrāde, kas balstīta uz mazajām valodām. Projekts norisinās no 2005. gada 1. augusta līdz 2006.gada 31. jūlijam.

6. „One – an Orchestra Network for Europe” ir viena gada projekts skatuves mākslas jomā, kura iesniedzējs ir Orchestre de Picardie (Francija), bet Latvijas pusē kā asociētais partneris darbojas Rīgas Kamermūziķi. Projekta laikā tiek īstenotas 4 galvenās aktivitātes: mākslinieku (orķestru muzikanti, komponisti, solisti, diriģenti) darbība, repertuāru (tradicionālu un radošu) izplatība, notikumu veidošana un sadarbības veicināšana starp profesionāļiem, izmantojot radošās darba laboratorijas. Projekta norises laiks – 2005. gada 13. novembris līdz 2006. gada 11. novembrim.

Vizuālās mākslas jomā:

7. Viena gada projekta vizuālajā mākslā „Black Market”: The 9th Baltic Triennal of International Art iesniedzējs ir Viļņas Mūsdienu Mākslas centrs, bet latviešu puses līdzorganizators ir Latvijas Mūsdienu Mākslas Centrs. Projekta ietvaros notika izstādes Viļņā un Londonā, kurās izstādītie darbi – mākslas objekti apdzīvotās vietās –semināri, lekcijas un iespieddarbi fokusējās uz „melno tirgu” un šī tirgus tīkliem. Projekts norisinājās no 2005. gada 1. maija līdz 2005. gada 15. decembrim.

8. Viena gada projekts vizuālās mākslas jomā - „Vietas apzināšana. Apziņas lokalizēšana” ir starpdisciplinārs mākslas projekts, kura organizators ir Velsas Universitātes Kārdifas mākslas un dizaina izpētes centrs sadarbībā ar mākslas organizāciju „Artists Projects” Kārdifā. Projektā no Latvijas piedalās Mākslas menedžmenta un informācijas centrs. Projekts pēta mūsdienu starpdisciplinārās vizuālās mākslas prakses dažādu Eiropas vietu kontekstā, atspoguļojot katras konkrētās valsts sociālo, vēsturisko un vides problemātiku. Projekts ir par „vietu” apzināšanu un „apziņu” lokalizēšanu Eiropas kultūras vienojošo tendenču iespaidā, par identitātes meklēšanu vietējā un starptautiskā līmenī.
Projekta rezultātā notiks 6 mākslas izstādes ar starptautisku mākslinieku dalību, 6 izglītības programmu izveide un konferences norise. Projekta aktivitātes norisinās no 2005.gada augusta līdz 2006.gada augustam.

Tulkošanas projekti:

9. 4 literāro darbu tulkošanas projekts, ko iesniedzis SIA Apgāds „Atēna.” Projekta ietvaros paredzēts izdot latviešu tulkojumā Annas Gavaldas, Nadīma Asama, Alana Holinghērsta un Iana Makjuana pasaulē pazīstamus literārus darbus, kas skar cilvēku sociālo attiecību tematiku, kas iespējama dažādās kultūrvidēs un tādejādi veicina lasītāju dziļāku izpratni par problēmām, kas aktuālas gan Eiropā, gan Latvijā.

10. 4 literāro darbu tulkošanas projekts no apgāda „Zvaigzne ABC,” kura rezultātā lasītājam Latvijā būs pieejams Hjelborga Vasma „Bēgšana no Franka,” Airisas Mērdokas „Jaukais un labais,” Amēlijas Notombas „Bailes un trīsas” un Majgulas Akselsones „Tā, kura es nekad nebiju” grāmatu versijas latviešu valodā.

Daudzgadu sadarbības projekti

Kultūras mantojuma jomā:

  11. „Reseau Art Nouveau Network” ir daudzgadu projekts kultūras mantojuma jomā. Projekta līderorganizācija ir Direction Des Monuments Et Sites Du Ministere De La Region De Bruxelles (Beļģija), bet Latviju kā asociētais partneris projektā pārstāv Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Projekts tika aizsākts 1999. gadā un ar laiku tā partneru skaits ir ievērojami audzis. Šī projekta galvenās aktivitātes ir: multimediju prezentācija, vienu dienu garas vēsturiskās laboratorijas gan profesionāļiem, gan jebkuram sabiedrības interesentam; tīkla mājas lapas attīstīšana; sešas plenārsēdes, kas norisināsies paralēli vēstures laboratorijām.
  Projekta mērķis ir vairot Eiropas valstu iedzīvotāju zināšanas par kultūras mantojumu, sasniegt plašu sabiedrības loku un attīstīt gan redzamas, gan sasniedzamas aktivitātes, bez tam, panākt ilgspējīgu jūgendstila aizsardzības struktūru, kā arī padarīt kultūras mantojuma jomu par mūsdienās saistošu Eiropas valstu iedzīvotājiem, izmantojot inovatīvas interpretācijas metodes un veidus, kā padarīt kultūras mantojumu sociāli un ekonomiski izdevīgu. Projekta norises laiks ir no 2005. gada 1. augusta līdz 2008. gada 31. jūlijam.

  12. Projekts „Translate” ir daudzgadu, kultūras mantojuma jomas projekts, kura iesniedzējorganizācija ir European Institute for Progressive Cultural Policies (Austrija), bet Latviju kā asociētais partneris pārstāv Laikmetīgās Mākslas Centrs. Projekts pēta un paaugstina mūsdienu muzeju un izstāžu lomas pieredzes attiecībā pret kultūras interpretācijas procesiem caur sērijveida tulkojumiem, kas ir savstarpēji savienoti gan pēc satura, gan pēc savas struktūras. Projekts ietver 12 projektus, kas tiek realizēti dažādos muzejos, savienojot kritiku ar mūsdienu mākslinieku stratēģijām, tādā veidā, atverot muzeja telpu un paaugstinot tā pieejamību visām sociālajām grupām; 10 diskursīvi projekti (pētījumi, darba grupas, simpoziji); 4 sadarbības un mobilitātes projekti - māksla vēsturniekiem, muzeju ekspertiem, māksliniekiem un sabiedrības interesentiem.
  Projekta mērķis ir savienot un attīstīt mūsdienu muzeju pieredzes, kas fokusējas uz kultūras interpretācijas procesiem Eiropā. Projekta norises laiks ir 2005. gada 1. oktobris līdz 2008. gada 30. septembrim.

Vizuālās mākslas jomā:

  13. Daudzgadu sadarbības projekts no 2005. līdz 2008. gadam vizuālās mākslas jomā „Temps D’Images,” kura viens no partneriem ir Latvijas Jaunais Teātra Institūts un iesniedzējorganizācija ir La Ferme du Buisson Francijā. „Temps D’Images” galvenie darbības virzieni aptver izpēti, jaunradi, producēšanu un prezentāciju un ir cieši saistīti gan ar jaunu, gan jau atzītu teātra, dejas, cirka, multimediju, video un vizuālo mākslinieku mobilitātes, sadarbības un attīstības veicināšanu Eiropas līmenī. Projektā kopumā iesaistījušās 11 teātra un vizuālās mākslas organizācijas no 10 valstīm. Projekta gaitā Latvijas Jaunais teātra institūts (LJTI) no 2005. gada līdz 2008.gadam producē un uzņem Latvijā sešas radošās rezidences, organizē trīs viesizrādes un producē vienu izrādi. 2006.gada augusta nogalē un 2007.gada septembrī LJTI rīkotajos starptautiskajos teātra festivālos Homo Alibi un Homo Novus tiks iekļautas Temps d ’Images programmas Latvijā.

  14. Daudzgadu sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā projekta „Transform” sadaļa Latvijā 2006.gadā „Trajektorijas” un „Transformāciju vektori,” kur projektā Latviju pārstāv biedrība Laikmetīgās Mākslas Centrs, bet projekta iesniedzēj organizācija ir Europaisches Institut fur Progressive. Projekta mērķis ir, organizējot virkni diskursīvu pasākumu, veicināt institucionālisma kritiku vizuālajā mākslas sfērā, sekmēt tā jauno formu veidošanos, kā arī pētīt institucionālisma kritikas ietekmi uz sociālās vides transformācijām un izmaiņām institūciju struktūrā.
  Projekta ietvaros LMC īsteno trīs projektus – izstāžu un diskursīvu pasākumu sēriju „Trajektorijas” 2006.gada martā – jūnijā, radošo darbnīcu/izstāžu sēriju „Transformāciju vektori” 2006.gada septembrī – oktobrī, konferenci „Mākslas institūciju katalizators vai indikators” 2007.gada oktobrī.

Daudznozaru kultūras projekti:

  16. Daudzgadu sadarbības multidisciplinārs mākslas projekts „Rozā māja” programmas „Eiropa-audze” ietvaros. Projekta iesniedzējs ir Mākslas menedžmenta un informācijas centrs (MMIC). Programmas „Rozā māja” galvenais mērķis ir veidot eksperimentālus projektus, kas meklētu novatoriskus risinājumus elitārisma pārtraukšanai mākslā un kultūrā ar mērķi vairot kultūras pieejamību un atvērtību, kā arī iesaistīt sabiedrības pasīvo daļu kultūras procesos. Programma „Eiro-pa-audze” paredz veidot mobilu, pārvietojamu izstāžu, koncertu, semināru un diskusiju telpu ar nosaukumu „Rozā māja.”
  Projekts tiks realizēts 9 valstīs. 2006.gadā mobilā telpa „Rozā māja” tiks eksponēta Rīgā, kā arī citās sadarbības partneru valstu pilsētās.

 

Eiropas Kopienas rīcības programma „Atbalsts institūciju darbībai, kas ir aktīvas Eiropas līmenī kultūras jomā.
Atbalsts rīcībām tādu nozīmīgu vietu un arhīvu saglabāšanai un pieminēšanai, kas saistītas ar deportācijām” ietvaros tika atbalstīti 2 projekti no Latvijas:

 

  17. Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja fonda iesniegtais projekts „Deportācijās cietušo cilvēku videoliecību ierakstīšana” ir viena gada projekts, kura mērķis ir veicināt dziļāku un pilnīgāku okupācijas laika vēstures izpratni (īpaši par deportācijām un to sekām), sniedzot mūsdienu un nākamajām paaudzēm iespēju ar skaņas un attēlu palīdzību iejusties to cilvēku vietā, kas cietuši deportācijās. Projekta laikā tiks ierakstīti vairāki simti videoliecību par deportāciju un nometinājumu vietām, turienes ikdienu un apstākļiem. Projekts tiks īstenots Okupācijas muzejā, ierakstot videoliecības visā Latvijas teritorijā no 2005.gada 1. jūlijā līdz 2006. gada 30. jūnijam.

  18. Cēsu pilsētas domes iesniegtais projekts „Atgūstot mūsu atmiņu: Zudušie cilvēku stāsti par padomju deportācijām Latvijā” ir viena gada projekts, kura mērķis ir nodrošināt plašākai sabiedrībai šodien un nākotnē pieeju politisko represiju vēsturei no cilvēciskās pieredzes skatu punkta. Interpretējot un popularizējot ideoloģiju un nāciju sadursmi un to, kā tā ietekmēja cilvēku dzīves vairākās paaudzēs no vienas puses, un kompromisu meklējumus, kas bija iesaistīta šajos procesos pagātnē – no otras puses, mēs šos notikumus izpratīsim kā iespēju, lai mācītos no pagātnes pieredzes šodienas un nākotnes dzīves labā.
  Rezultātā tiks izveidota ceļojoša izstāde, starptautiska konference, tiks izdotas brošūras un tiks izplatītas video filmas. Projekta norises laiks 2005. gada 1. jūlijs līdz 2006. gada 30. jūnijs.
Uz augšu