2003. gada rezultāti

2003. gadā Eiropas Savienības finansiāla atbalsta programmā “Kultūra 2000” par prioritāro sektoru tika noteikta skatuves mākslas joma. Eiropas Komisijā tika iesniegti 507 dažādu kultūras jomu projektu pieteikumi, no kuriem Eiropas Komisijas līdzfinansējumu projektu īstenošanai saņēma 201 projekta dalībnieki: 182 viena gada un 19 daudzgadu sadarbības projektu ietvaros, tostarp:

 • skatuves mākslas jomā – 84 viena gada un 14 daudzgadu sadarbības projekti;
 • vizuālās mākslas jomā – 15 viena gada un 2 daudzgadu sadarbības projekti;
 • kultūras mantojuma jomā – 12 viena gada 2 daudzgadu sadarbības projekti;
 • grāmatniecības, tulkošanas un lasīšanas jomā – 67 viena gada un 1 daudzgadu sadarbības projekts;
 • kultūras mantojuma laboratorijas ietvaros – 4 viena gada sadarbības projekti.

Visu 2003. gadā atbalstīto projektu līdzfinansējuma kopsumma, ko piešķīrusi Eiropas Komisija, ir vairāk kā 30 miljoni Eiro, un atbalstīto projektu ietvaros sadarbojas vairāk kā 750 kultūras institūcijas un organizācijas no 30 programmas dalībvalstīm, kas īsteno Eiropas līmeņa projektus, no kuriem 6 projektu pieteikumi ar Latvijas kultūras institūciju līdzdalību:

 1. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā – "European Space – Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2004". Projekta līderorganizācija ir Mākslas menedžmenta un informācijas centrs (Latvija), kas sadarbībā ar partneriem no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm, Īrijas, Polijas un Čehijas plāno organizēt 2004. gadā starptautisku tēlniecības izstādi Rīgā, dažādus seminārus un meistardarbnīcas jaunajiem māksliniekiem, kā arī diskusiju forumu internetā un konferenci kuratoriem, mākslas kritiķiem un māksliniekiem. Projekta mērķis ir izveidot starptautiski un nacionāli nozīmīgu, regulāru un Eiropā atpazīstamu notikumu, popularizēt Latvijas tēlu pasaulē un iezīmēt Eiropas kartē Rīgu - kā kultūras un vizuālās mākslas centru Baltijas jūras krastā.
 2. Literāro darbu tulkošanas projekts – 5 mūsdienu autoru grāmatu tulkošana. Projektam izvirzītos tulkojamos darbus caurvij Eiropas kultūru dažādības atklāšana, kas sniedz kultūrvēsturiskas zināšanas. Projekta iesniedzēji ir izdevniecība “ATĒNA”.
 3. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā – “Faster than History – Laikmetīgs skatījums uz Baltijas valstu, Krievijas, Somijas mākslas nākotni”, projekta līderorganizācija ir Somijas Modernās mākslas muzejs ”Kiasma” un no Latvijas kā līdzorganizatori projektā iesaistījās Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Projekta ietvaros paredzēts organizēt plašu modernās mākslas izstādi, kurā aicināti piedalīties dažādu paaudžu mākslinieki no Baltijas valstīm, Krievijas un Somijas, prezentējot ideju par moderno mākslu. Izstādes ”Faster than History” pamatmotivācija ir apvienot vienā telpā un laikā svarīgākos modernās mākslas tapšanas aspektus, kas atklājas projektā iesaistītajās valstīs.
 4. Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā – "THEOREM Enlargement" (“THEOREM paplašināšanās”). Projekta līderorganizācija ir Theorem asociācija no Francijas, bet kā līdzorganizatori kopā ar citām kultūras institūcijām no Zviedrijas, Nīderlandes, Lielbritānijas projektā iesaistījušies Latvijas Jaunā teātra institūts. THEOREM projekts paredz jaunu teātru un deju iestudējumu producēšanu un uzvešanu, mākslinieciskās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanu un teātra jomas profesionāļu apmācību. Projekta ietvaros Rīgā 2004. gada februārī notiks piecu Latvijas teātra izrāžu skate.
 5. Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā - "BALTICUM - ADRIATICO", kurā Latvijas Jaunā teātra institūts ir iesaistījies kā līdzorganizators Zviedrijas izstrādātajā projektā, sadarbojoties arī ar partneriem no Itālijas, Lietuvas, Serbijas un Melnkalnes. Projekta iecere ir rīkot katrā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm minifestivālus, kuru laikā tiek prezentēti vairāki projekta dalībnieku darbi – izrādes, performances, izstādes, koncerti, lasījumi u.c. Latvijas Jaunā teātra institūts ir paredzējis uzvest multimediālu izrādi “Glābšanās no Trojas”, kas būs skatāma Liepājas jūrmalā, Karostas teritorijā.
 6. Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā – "Bērni un apkārtējā vide: novatorisks teātris bērniem". Brocēnu kultūras centrs un Grieķijas teātris NEON darbojas kā līdzorganizatori projektā, kura iesniedzējorganizācija ir Itālijas Lumezzane pašvaldības kultūras lietu departaments. Projekta mērķis ir izpētīt jaunus mākslas izteiksmes līdzekļus, ar kuriem radīt bērnos interesi par kultūru, īpaši pievēršot uzmanību teātrim un vizuālajai mākslai. Galvenie pasākumi, kurus paredzēts īstenot projekta laikā ir radošo laboratoriju organizēšana kultūras jomu profesionāļiem un skolotājiem, teātra uzvedumu rīkošana dažādās netradicionālās vietās – skolās, brīvā dabā, zemnieku saimniecībās – aktīvi tajos iesaistot arī bērnus. 
Uz augšu