2002. gada rezultāti

2002. gads bija pirmais gads, kad programmā “Kultūra 2000” tika izmantota sektoriāla pieeja, kas nozīmē, ka visas kultūras jomas tiek sadalītas atsevišķos sektoros un kāda no kultūras jomām katru gadu tiks izvirzīta par prioritāti. 2002. gadā prioritāte bija vizuālās mākslas joma, 2003. gadā tā būs skatuves mākslas, bet 2004. gadā – kultūras matojums. Savukārt katru gadu, neizceļot kā īpašu prioritāti, tiek atbalstīti projekti grāmatniecības, lasīšanas un tulkošanas jomā un projekti sadarbībā ar trešajām valstīm.

Kopumā Eiropas Komisijas 2002. gadā no 430 iesniegtajiem projektiem atbalstīja 224 projektus, no kuriem 119 ir vizuālās mākslas jomā. Visu projektiem piešķirto finansējumu kopsumma no Eiropas Komisijas ir 33 miljoni eiro. Tostarp tika atbalstīti astoņi projekti ar Latvijas kultūras institūciju piedalīšanos.

  1. Literāro darbu tulkošanas projekts - 4 grāmatu tulkošana (daiļliteratūra jauniešiem) no dāņu uz latviešu valodu. Projekta iesniedzēji izdevniecība “Atēna”.
  2. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā - “Via Europe – old techniques and methods in new products” (“Via europa – Senās tehnoloģijas un metodes jaunajos produktos”). Projekta iesniedzēji – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola. Sadarbībā ar līdzorganizatoriem no Somijas, Francijas un Igaunijas ir paredzēts organizēt ceļojošu mākslas, amatniecības un dizaina izstādi, kas iepazīstinās ar dažādām tehnikām un metodēm, ko izmanto, apmācot topošos māksliniekus. Izstādi organizēs un veidos gan paši studenti, gan arī viņu skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Francijas.
  3. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā “Meeting place- North – European visual arts”, kurā Latvijas Zviedrijas biedrība darbojas kā līdzorganizators. Projekta mērķis ir mākslinieku pieredzes apmaiņa starp Ziemeļu un Baltijas valstīm. Projekts īpaši orientēts uz jaunajiem māksliniekiem, kas savas studijas beiguši 2000., 2001. vai plāno tās beigt 2002. gadā. Tiks organizēta starptautiska ceļojoša jauno mākslinieku darbu izstāde Gēteborgā un sadarbības valstu galvaspilsētās (Stokholmā, Rīgā, Oslo).
  4. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā - “Young Art”. Projektā kā līdzorganizatori iesaistījušies Rēzeknes rajona kultūras pārvaldes departaments. Projekta ietvaros tiks rīkots starptautisks forums jaunajiem dizaineriem. Jaunajiem dizaineriem no trijām valstīm (Lietuvas, Latvijas, Francijas) tiks dota iespēja veidot skatuves dizainu dažādiem skatuviskiem priekšnesumiem. Tiks veidota uzmetumu izstāde, un kā projekta kulminācija būs forums 2002. gada oktobrī, kad mākslinieki prezentēs savas dekorācijas un kostīmus.
  5. Viena gada sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā - “Lux Europe”. Projektā Latvijas mākslinieku savienība piedalās kā līdzorganizatori. Projekta ietvaros paredzēts veidot Eiropas gaismas mākslas izstādi, kas notiks Kopenhāgenā 2002. gada rudenī. Mākslinieki no visas Eiropas veidos gaismas instalācijas/ skulptūras publiskās un centrālās Kopenhāgenas vietās, lai tās būtu redzamas pēc iespējas plašākai publikai. Projekta ietvaros tiks izveidots arī īss pārskats par Eiropas gaismas mākslu.
  6. Viena gada sadarbības projekts skatuves mākslas jomā - “Exchange of pre-professional musicians by members of the European Federation of National Youth Orchestras”. Latvijas Mūzikas akadēmija iesaistījusies kā partneri. Projekts paredz iespējas papildus mūzikas izglītības iegūšanai, kas ir grūti iegūstama, studējot mūzikas augstskolās. Mūziķiem apmāca muzikālo tradīciju atšķirības, raksturīgākās īpašības, oriģinālās struktūras un mēģinājumu sistēmas dažādās Eiropas valstīs.
  7. Daudzgadu sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā - “Network Baltic – a new dimension”, Latvijas Mākslas akadēmija darbojas projektā kā partneri. Projekta mērķis palielināt cilvēku zināšanas par mūsdienu dizaina mākslu Eiropā. Tiks organizētas 4 dizaina mākslinieku darba grupas, izveidota Interneta mājas lapas, izdots materiāls par dizaina progresu Eiropā, kā arī noslēgumā paredzēts organizēt simpoziju.
  8. Daudzgadu sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā “RE_PUBLIC: ART”. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs no Latvijas darbojas kā partneri. Projekts sastāv no 12 komponentiem dažādās Eiropas daļās: 6 darba grupas, 4 simpoziji, 2 konferences par kultūrpolitiku, elektroniskas jaunumu lapas izveidošana, pētījumu veikšana par alternatīvās mākslas vēsturi un datu bāzes izveidošana.
Uz augšu