2001. gada rezultāti

2001. gadā Eiropas Savienības programmas “Kultūra 2000” ietvaros tika atbalstīti 5 projekti, kuros Latvijas kultūras institūcijas piedalās kā organizatori (projekta iesniedzēji) vai līdzorganizatori (sadarbības partneri).

  1. Viena gada projekts kultūras mantojuma jomā - “Vēsturisko amatu renesanse un moderno tehnoloģiju sintēze 15. gs. Bauskas cietokšņa drupu konservācijā”. Projekta iesniedzējs ir Bauskas pils muzejs. Projekta realizācijas gaitā paredzēts veikt 15.gs. Bauskas cietokšņa drupu konservācijas 1. etapa darbus 890 m² apjomā. Darbs tiks veikts sadarbībā ar Čehijas profesionāļiem un ekspertiem no Spānijas. Tiks organizēts arī simpozijs par drupu konservācijas metodēm, seminārs un konference restauratoriem, atvērto durvju dienas, mobilā ekspozīcija cilvēkiem ar redzes traucējumiem un izdots rakstu krājums “Drupu stāvoklī esošu arhitektūras pieminekļu aprūpes metodes un praktiskā darba pieredze”.
  2. Daudzgadu sadarbības projekts kultūras mantojuma jomā – “Baltijas reģions – konflikti un sadarbība. Ceļš no pagātnes uz nākotni”. Projekta organizatori Igaunijas Eirouniversitāte, bet Rīgas Humanitārais institūts līdz ar citām institūcijām no Zviedrijas, Igaunijas, Somijas un Lietuvas projektā iesaistījušies ka līdzorganizatori. Projekta mērķis ir izstrādāt enciklopēdisku darbu par Baltijas reģiona kultūras vēsturi un vēsturi – “the guide to Baltic Sea States ` Affairs”. Tiks veikti kopīgi pētījumi un konferences. Pētījumu rezultāti tiks apkopoti rakstiskā formā un CD formātā.
  3. Daudzgadu sadarbības projekts vizuālās mākslas jomā – “Re – approaching New Media”. Projekta organizatori CRAC no Zviedrijas, Latvijas Jauno mediju kultūras centrs RIX-C projektā iesaistījušies kā līdzorganizatori. Projekta darbības laikā ir plānots izveidot radošās darbnīcas, kuru mērķis ir attīstīt starptautiskās sadarbības tīklu, kurā darbotos dažādu radošu nozaru pārstāvji - dizaineri, mākslinieki, programmētāji, zinātnieki un mediju aktīvisti –, kuru ikdiena ir saistīta ar jauno mediju praksi, kā arī lai tiktu radīts produktīvs un kritisks dialogs un ideju apmaiņa un veicināta jaunu komunikāciju un izteiksmes formu radīšana jaunajos medijos.
  4. Viena gada projekts skatuves mākslas jomā – “Koncerte des Schleswing – Holstein Musikfestivals”. Projekta organizatori no Vācijas, līdzorganizatori no Somijas un Dānijas, savukārt Hermaņa Brauna fonds no Latvijas iesaistījušies projektā kā partneri. Tiks organizēta Šlēsvigas-Holšteinas orķestra koncertu tūre 4 Baltijas reģiona valstīs, paralēli tiks veidota arī jauno mūziķu vasaras akadēmija.
  5. Literārās sadarbības projekts - “Baltic Ring”. Latvijas Rakstnieku savienība projektā iesaistījušies kā partneri. Projekta mērķis, organizējot seminārus un darba grupas, attīstīt sadarbību starp rakstniekiem un māksliniekiem, kas darbojas literatūras nozarē, nodrošināt tulkojumu, rakstnieku darbu un darbības pieredzes apmaiņu, kā arī izmantot Internetu kā kopīga tīkla veidotāju un literatūras pieejamības nodrošinātāju.
Uz augšu