Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Eiropas savienības atbalsts kultūrai

Eiropas savienības atbalsts kultūrai

Finansētāji

 

Francijas_vestnieciba.gif

 

Vacija_vestnieciba.gif

Danijas_karaliste.gif

 

 Francijas Republikas vēstniecība Latvijā

 Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā, Latvijā

 Dānijas Karalistes vēstniecība Latvijā

IEVADS |Adobe Acrobat fails|

  PRIEKŠVĀRDS
  IEVADS
 1. EIROPAS APVIENOŠANĀS PROCESS UN KULTŪRA
 2. ES KULTŪRPOLITIKAS TIESISKAIS PAMATS
 3. EIROPAS SAVIENĪBA – JAUNAS IESPĒJAS LATVIJAS KULTŪRAI
 4. NODERĪGI IETEIKUMI PROJEKTU PIETEICĒJIEM |Adobe Acrobat fails| 194KB
 5. ĪSS IESKATS PROGRAMMĀS UN AKCIJĀS

I KULTŪRAS ATBALSTA PROGRAMMAS|Adobe Acrobat fails|

 1. Programma KULTŪRA 2000
 2. EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA UN EIROPAS KULTŪRAS MĒNESIS
 3. Atbalsts Eiropas līmenī aktīvām kultūras organizācijām

II AUDIOVIZUĀLIE MEDIJI |Adobe Acrobat fails|

 1. MEDIA PLUS, atbalsts kinoindustrijai
 2. Citi ar audiovizuālo jomu saistīti Eiropas līmeņa pasākumi

III VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN JAUNATNE |Adobe Acrobat fails|

 1. Vispārējās izglītības programma SOCRATES II:
  1. COMENIUS, skolas izglītība
  2. ERASMUS , augstskolas izglītība
  3. GRUNDTVIG , pieaugušo izglītība un jauni izglītības apguves ceļi
  4. LINGUA , valodu mācīšana un apguve
  5. MINERVA , tālmācība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītībā
  6. vairākas jomas aptveroši pasākumi
 2. Profesionālās izglītības programma LEONARDO DA VINCI
 3. Neformālās izglītības programma JAUNATNE |Adobe Acrobat fails|
 4. NETDe simbolsYS EUROPE, internets izglītībai un jauniešiem
 5. Atbalsts starptautiskām jaunatnes organizācijām
 6. EIROPAS ATZINĪBAS ZĪME novatoriskām iniciatīvām valodu apguvē
 7. Atbalsts akcijām, kas veicina un saglabā reģionālās un minoritāšu valodas un kultūru

IV KULTŪRA UN EIROPAS VEIDOŠANA / INTEGRĀCIJA |Adobe Acrobat fails|

 1. Pilsētu partnerības veicināšana
 2. Akcija JEAN MONNET uz Eiropas integrāciju orientētas akadēmiskas izglītības veicināšanai
 3. Atbalsts augstskolām Eiropas integrācijai veltītu akadēmisku pasākumu īstenošanai
 4. Atbalsts apvienībām, savienībām un nevalstiskām organizācijām Eiropas integrācijas veicināšanai

V REĢIONĀLĀ UN SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA (STRUKTŪRFONDI) |Adobe Acrobat fails|

 1. MĒRĶA 1 programma
 2. Lauku attīstības programma
 3. INTERREG III, pārrobežu starptautiska sadarbība
 4. EQUAL , diskriminācijas un nevienlīdzības mazināšana darba tirgū

VI PĒTNIECĪBA UN TEHNOLOĢIJU ATTĪSTĪBA |Adobe Acrobat fails|

 1. Ietvara programma

VII KULTŪRA UN INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBA |Adobe Acrobat fails|

 1. IST, informācijas sabiedrības tehnoloģijas
 2. e-TEN, transeiropas telekomunikāciju tīkli
 3. E-CONTENT plus, digitālais saturs globālajos tīmekļos
 4. IDA II, transeiropas tīkls datu elektroniskai apmaiņai starp pārvaldes institūcijām

VIII VIDES AIZSARDZĪBA |Adobe Acrobat fails|

  LIFE III, vides aizsardzības veicināšana

IX NODERĪGAS SAITES

Uz augšu