Eiropas kopienas dibināšanas līguma 151. pants,
kurā noteikts mērķis veicināt dalībvalstu kultūras uzplaukumu, respektējot to nacionālo un reģionālo dažādību.

Kultūras ministrijas ES politikas nodaļa

 

Uz augšu