Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Eiropas Kopienas programma "Kultūra 2000"

Eiropas Kopienas programma "Kultūra 2000"

“Kultūra 2000” bija Eiropas Komisijas iedibināta finansiāla atbalsta programma sadarbībai kultūrā. Programmas darbības laiks bija no 2000. gada līdz 2006. gada 31.decembrim.

 
Kopš 2007.gada aizsāktās programmas "Kultūra 2000" iestrādes pārņēma jauna programma ar nosaukumu programma „Kultūra” (2007-2013).

Programmas mērķis bija Eiropas tautu kultūru dialoga, informācijas izplatības, jaunrades un kultūras pieejamības veicināšana, uzsverot un saglabājot ikvienas tautas kultūras savdabību.

Uz augšu