Pamatizvelne > Eiropas Savienība > ES kultūras kontaktpunkts Latvijā > Eiropas Kopienas programma „Kultūra” (2007-2013) > Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā

Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā

Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā

Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā, ietver gan atbalstu kultūras kontaktpunktu darbībai, gan atbalstu analīzes veikšanai par kultūras sadarbības nozari, gan arī atbalstu informācijas vākšanai un izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības jomā.

Šim instrumentam būtu jāpadara iespējama pieredzes un labas prakses apmaiņa, un informācijas izplatīšana par Programmu, kā arī Eiropas kultūras sadarbība plašākā nozīmē.

2009.gadā pieejamais budžets: 

Atbalsta aktivitātes

Pieejamais budžets

1. Kultūras projektu atbalsts:

1.1. Daudzgadu sadarbības projekti

EUR 18 200 000

1.2.1. Sadarbības projekti

EUR 17 049 440

1.2.2. Literāro tulkojumu projekti

EUR 2 000 000

1.3. Sadarbības projekti ar trešajām valstīm kultūras omā

EUR 1 024 000

2. Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām

EUR 7 100 000

 

Projektu pieteikumu kalendārs 2009.-2013. gadam

 

Aktivitāte

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Rezultātu publicēšana

(vēlākais)

 

Projekta

sākuma datums

 

Ilgums

 

1.1. Daudzgadu sadarbības projekti

 

1. oktobris

Nākošā gada 31.marts

Nākošā gada 1.maijs

3-5 gadi

 

1.2.1. Sadarbības projekti

 

1. oktobris

Nākošā gada 31.marts

Nākošā gada 1.maijs

Maksimums 24 mēneši

 

1.2.2. Literāro

tulkojumu projekti

 

1. februāris

Tā paša gada

 31. jūlijs

1. septembris

Maksimums 24 mēneši

 

1.3. Sadarbības projekti ar trešajām valstīm

 

1. maijs

Tā paša gada 30.septembris

1. novembris

Maksimums 24 mēneši

 

2. Atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:

a) vēstniekiem,

b) atbalsta tīkliem,

c) festivāliem,

d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai

 

1. novembris

Nākošā gada 31.marts

Pieteikuma iesniegšanai sekojošais finanšu gads

Finanšu gads

 

2. Partnerattiecību ietvaros (3 gadi) atbalsts Eiropas līmeņa kultūras organizācijām:

a) vēstniekiem,

b) atbalsta tīkliem,

c) festivāliem,

d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai

 

 

2010. gada

1. novembris

 

2011.gada

31.marts

Finanšu gads 2011

Finanšu gads

2011-2013

 

  

Uz augšu