Pamatizvelne > Eiropas Savienība

Eiropas Savienība

Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” (2014 - 2020) ir iepriekšējo Eiropas Kopienas programmu „Kultūra”, „Media” un „Media Mundus” turpinājums.

2013. gada 11. decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1295/2013, ar ko tika izveidota Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” (2014 - 2020) (turpmāk - Programma).

Regula latviešu valodā atrodama ŠEIT.

Programmas mērķi
ES programmas „RADOŠĀ EIROPA” (2014 - 2020) mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.

Eiropas Savienības programma „Radošā Eiropa” ietver apakšprogrammu „Kultūra”, kas atbalsta kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, kā arī apakšprogrammu „Media”, kas nodrošina finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei.

Programma „Radošā Eiropa” atbalsta:
- apakšprogrammas „Kultūra” un „Media”;
- Eiropas balvas literatūrā, arhitektūrā, kultūras mantojumā, popmūzikā un kino;
- Eiropas kultūras galvaspilsētas;
- Radošās Eiropas birojus;
- ES mēroga kultūrpolitikas konferences;
- ES mēroga pētījumus un izvērtējumus;
- publicitāti un programmas popularizēšanu.

Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” atbilstīgie pretendenti ir valsts vai privātas organizācijas ar juridisku statusu un biroju, kas pēc juridiskās adreses vismaz 2 gadus uz projekta iesniegšanas brīdi ir reģistrētas kādā no Programmas valstīm un, kuru galvenā darbības joma ir kultūra vai radošās nozares. Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties uz Programmas dotāciju.

Programmas dalībvalstis

Programmas darbības laiks
Programma darbojas no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Programmas kopējais budžets
Programmas budžets laika posmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim ir paredzēts EUR 1.49 miljardi apmērā, kas ir par 9% vairāk kā līdzšinējām programmām.

Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammā „Kultūra” ir šādas atbalsta aktivitātes:

Vairāk informācijas:

ES programmas „Radošā Eiropa” apakšprogrammas „Kultūra” mājas lapa

ES programmas „Radošā Eiropa”, apakšprogrammas „Media” mājas lapa

Uz augšu