Aktuālākie sadarbības piedāvājumi  

 

serbia_and_montenegro.jpg no Serbijas

Ebreju koru biedrība no Serbijas vēlas atrast sadarbības partnerus no dažādām Eiropas valstīm, lai kopīgi īstenotu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 Pilsoniskās sabiedrības organizācija "Logosphere" no Serbijas vēlas būt sadarbības partnere, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros īstenotajiem projektiem.  Logosphere ir organizācija, kuras brīvprātīgie biedri īsteno dažāda veida idejas un iniciatīvas, kuru tematika saistīta ar cilvēktiesību aizsardzību vai ilgtermiņa attīstību.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

romania.jpg  no Rumānijas

Săcălăşeni pašvaldība no Rumānijas vēlas atrast sadarbības partnerus, lai īstenotu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town twinning)” ietvaros. Organizācija ir piedalījusies ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektos kā partnere un šoreiz vēlas startēt kā vadošā organizācija. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

Organizācija „Comuna Victoria” no Rumānijas vēlas atrast sadarbības partnerus, lai īstenotu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town twinning)” ietvaros. Projekta mērķis būtu pievērst uzmanību ieguvumiem, ko nodrošina piederība Eiropas Savienībai, kā arī brīvprātīgā darba un neformālās izglītības popularizēšana. Projekta mērķa grupa – jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri spēj sazināties angļu valodā.
Organizācijas pārstāvji izsaka arī vēlmi piedalīties ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektos kā partneri.

Sadarbības piedāvājums (PDF)

hungary.jpg  no Ungārijas

Nyitott Európáért Egyesület organizācija no Ungārijas vēlas īstenot projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros. Projekta mērķis ir izplatīt zināšanas par Eiropas Savienību, Eiropas pilsonības nozīmību un ieguvumiem, kas tās dēļ pieejamu ungāriem.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

lithuania.jpg  no Lietuvas    

Organizācija „Salva Media” no Lietuvas meklē sadarbības partnerus no Latvijas un Igaunijas, lai īstenotu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros. Projekta mērķis ir dot iespēju jaunākās paaudzes pārstāvjiem mācīties par Otro pasaules karu un dzīvi totalitāro režīmu pakļautībā no cilvēkiem, kuri piedzīvojuši Otro pasaules karu, kā arī dzīvi totalitāro režīmu pakļautībā un gatavi izklāstīt savu pieredzi un gūtās atziņas, kas radušās veidojot dažādas pretošanās kustības un cīnoties par cilvēktiesībām. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

Alītas sākumskola no Lietuvas vēlas būt sadarbības partnere, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros īstenotajiem projektiem.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

Kauņas kopienas centrs „Grista” no Lietuvas vēlas atrast sadarbības partnerus, lai īstenotu II Pasaules kara upuru piemiņai veltītu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)” ietvaros.

 Sadarbības piedāvājums (PDF)


Panevēžas pašvaldība no Lietuvas vēlas būt sadarbības partnere, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” ietvaros īstenotiem projektiem. Priekšroka tiks dota 2.1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town twinning)” vai 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Networks of towns)” ietvaros īstenotiem projektiem.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 


Panevēžas skolotāju izglītības centrs no Lietuvas vēlas būt sadarbības partneris, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance)” vai 2. atbalsta darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros īstenotajiem projektiem.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 


Radvilišķu apgabala pašvaldības publiskā bibliotēka no Lietuvas, kas nodarbojas ar vietējās vēstures izpēti, organizē dažāda vieda pasākumus, kas saistīti ar kultūras apzināšanu, mākslu, zinātni, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un brīvprātīgā darba veicināšanu, vēlas būt sadarbības partnere, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Networks of towns)” ietvaros īstenotajiem projektiem. 
 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

 croatia.jpg No Horvātijas

Eiropas lietu departaments no Karlovac apgabala Horvātijā vēlas atrast sadarbības partnerus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance) ietvaros, lai kopīgiem spēkiem īstenotu projektu: „Mana vēsture, Tava vēsture = Mūsu vēsture”.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 Breznički Hum pašvaldība no Horvātijas vēlas atrast sadarbības partnerus no Latvijas pašvaldībām, lai kopīgi īstenotu projektus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” ietvaros. Pašvaldību interesējošās sadarbības jomas un kontaktinformācija norādīta sadarbības piedāvājumā. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

austria.jpg no Austrijas

"SPES Nākotnes akadēmija" no Austrijas vēlas atrast sadarbības partnerus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros, lai īstenotu projektu, kura mērķis ir apzināties Eiropā pieejamās cilvēktiesības, piemēram, balsstiesības, vārda brīvību, u.c. Padedzamais projekta rezultāts būs jaunas akadēmijas dibināšana, kuras uzdevums būtu pētīt pretošanās kustību darbības principus un pilsoniskās drosmes izpausmes Eiropas līmenī.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

italy.jpg no Itālijas

Organizācija „YouNet” no Itālijas meklē sadarbības partnerus, lai īstenotu projektu ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros. Organizācija „YouNet” nodarbojas ar mācību programmu izstrādāšanu jauniešu mobilitātes nodrošināšanai un brīvprātīgā darba veicināšanai Eiropas līmenī. ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektā „YouNet” vēlas iesaistīt dažādas organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar migrācijas jautājumu risināšanu. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

bulgaria.jpg no Bulgārijas

Bulgārijas filmu asociācija vēlas īstenot 2 projekta idejas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros, 1 projekta ideja ir saistīta ar 1. atbalsta darbību „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” Otra projekta ideja vairāk saistīta ar 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība (Democratic Engagement and Civic Participation)” 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" mērķiem. Detalizētāka informācija par abām projekta idejām sadarbības piedāvājumā.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

Koprivštitsas pašvaldība no Bulgārijas vēlas būt sadarbības partnere kādā no projektiem, kas tiek īstenoti ES programmas "Eiropa pilsoņiem" ietvaros. Pašvaldības pārstāvji vēlētos sadarboties ar valsts iestādēm, vietējām pašvaldībām, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kuru projektu idejas būtu saistītas ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu – folkloru, mūziku, tradīcijām un paražām, lai vairotu Eiropas pilsoņu izpratni par kultūras daudzveidību.    

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

Fonds „Otvorena vrata” no Bulgārijas vēlas piedalīties kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. darbības ietvaros īstenotajiem projektiem, kas saistīti ar pilsoņu tiesību aizsardzību, pilsonisko līdzdalību, Eiropas Savienības pilsonību, cilvēku mijiedarbību un kultūras apmaiņu.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

Fonds “Otvorena vrata” no Bulgārijas vēlas atrast sadarbības partnerus, lai īstenotu projektu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros. Projekta ideja ir saistīta ar Romas līguma nozīmes apzināšanu Eiropas līmenī. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

 

finland.jpg no Somijas

Organizācija „AEKS” no Somijas vēlas būt sadarbības partnere kādā no projektiem, kas tiek īstenoti ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros. Organizācija „AEKS” aktīvi organizē diskusijas par dažādiem Eiropai aktuāliem tematiem un veido sadarbības tīklus ar citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

  

slovenia.jpg no Slovēnijas

Domžales vidusskola no Slovēnijas vēlas atrast sadarbības partnerus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2. darbības 3. apakšpasākuma "Pilsoniskās sabiedrības projekti (Civil Society projects)" ietvaros, lai īstenotu projektu, kura tematika saistīta ar imigrācijas jautājumiem un integrācijas problēmu risināšanu. 

Sadarbības piedāvājums (PDF) 

Zasavje reģionālās attīstības aģentūra no Slovēnijas vēlas būt sadarbības partnere, kādā no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros īstenotiem projektiem.

Sadarbības piedāvājums (PDF)


spain.jpg no Spānijas

Navarres universitāte no Spānijas meklē sadarbības partnerus no dažādām Eiropas valstīm, lai ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi (European Remembrance) ietvaros, lai īstenotu projektu, kurā paredzēts izpētīt sieviešu lomu Eiropas Savienības veidošanās procesā. Vēlamie sadarbības partneri: pilsoniskās sabiedrības organizācijas, institūcijas, kas veic dažāda veida pētniecību, sieviešu asociācijas, u.c. 

Sadarbības piedāvājums (PDF)

 

Gijonas pašvaldība no Spānijas vēlas atrast sadarbības partnerus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 2. apakšpasākuma "Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)" ietvaros. Projekta mērķis ir izprast Eiroskepticismu un tā rašanās iemeslus un ietekmi Eiropā. Pašvaldība meklē partnerus no Pašvaldībām un dažādām nevalstiskajām organizācijām, kā arī Universitātēm.

Sadarbības piedāvājums (PDF)