Kontaktinformācija

 

Latvijā

ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā
Kultūras ministrija
Z.A.Meierovica bulvāris 14, 4. stāvs, 26.kabinets
Rīga, LV - 1010

Sanda Segleniece
tālr.: 67330228

Andrejs Lukins
tālr.: 67330289
e-pasts: eiropapilsonieme simbolskm.gov.lv  
mājas lapa: www.km.gov.lv/eiropapilsoniem

 

Briselē

European Commission
EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
ECP – Europe for Citizens Points
SPA2  3/85
Avenue du Bourget, 1
B-1049 Brussels
Fax:+32 2 296 23 89

Detalizēti kontakti: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/contacts_en