Eiropas Komisija izveidojusi ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2014 – 2020 starpposma izvērtēšanas aptauju

03.02.2017.


Aptauja izveidota, lai apkopotu respondentu viedokļus par programmas „Eiropa pilsoņiem” 2014 – 2020 rezultātiem un īstenoto projektu ietekmi uz Eiropas pilsoņiem laika posmā no 2014. līdz 2016. gadam. Eiropas Komisija vēlas izvērtēt atbalstīto projektu nozīmi, lietderīgumu, efektivitāti un atbilstību programmas vispārīgajiem mērķiem, kā arī noteikt atbalstīto projektu pievienoto vērtību Eiropas Savienības mērogā.
Programma „Eiropa pilsoņiem” 2014 – 2020 tika izveidota ar padomes lēmumu Nr.: 390/2014 2014. gada 14. aprīlī. Programma uzdevums ir pilnveidot pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un daudzveidību, kā arī iedrošināt pilsoņus demokrātiski un pilsoniski līdzdarboties Eiropas Savienības līmenī.

Komisija nodos pagaidu vērtēšanas rezultātus Eiropas Parlamentam un Eiropas Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai līdz 2017. gada beigām. Rezultāti tiks nodoti atskaites formā. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu un uzlabotu pašreizējo „Eiropa pilsoņiem” 2014 – 2020 programmu. Eiropas Komisija paredz, ka aptaujas rezultāti sniegs pilnīgāku ieskatu par programmas līdzšinējās darbības rezultātiem un ļaus izvērtēt iespējas un nepieciešamību sniegt finansiālu atbalstu programmas mērķu īstenošanai arī pēc 2020. gada.

Aptaujas aizpildītāju mērķa grupa: Pilsoniskā dialoga grupas un Programmas komitejas pārstāvji, valsts iestāžu pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, neatbalstīto projektu pieteikumu iesniedzēji un privātpersonas, kuras ir bijušas iesaistītas projektu aktivitātēs vai arī būtu ieinteresētas tajās piedalīties.
Aptaujas tiešsaistes anketa pieejama ŠEIT

Plašāka informācija par starpposma izvērtēšanu un ar to saistītā dokumentācija pieejama ŠEIT 

« Atpakaļ uz jaunumiem