Publicēts jauns ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedis un pieteikuma dokumentācija 1. marta projektu uzsaukumiem

27.12.2016.


 Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi jaunu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” ceļvedi un pieteikuma dokumentāciju 1. marta projektu uzsaukumiem

Jaunais 2017. gada ceļvedis pagaidām pieejams 3 Eiropas Savienības oficiālajās darba valodās:

Angļu valodā ŠEIT

Vācu valodā ŠEIT

Franču valodā ŠEIT

 

Pieteikuma dokumentācija 1. marta projektu uzsaukumam:

1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2017. līdz 31.01.2018.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT 

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)

2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no 01.07.2017. līdz 31.03.2018.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT
 
2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.07.2017. līdz 31.12.2017.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT 

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.marts
Projekta aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.08.2017. līdz 31.01.2018.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT 

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT 

Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT

 
Video kā iegūt PIC kodu (No Erasmus+: Jaunatne darbībā programmas) ŠEIT

Tehnisku problēmu gadījumā ar pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdeske simbolsec.europa.eu  (tel. +32 229 90705)
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en  (Helpdesk service)

« Atpakaļ uz jaunumiem