Informācija par atskaišu dokumentāciju ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2016. gada 1. marta projektu uzsaukumam

16.12.2016.


Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi atskaišu dokumentāciju ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 1. apakšpasākuma "Pašvaldību sadraudzība" (Town Twinning), 2. atbalsta darbības 3. apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) un 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 2016. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam

Lai saņemtu finansējumu no Programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstīto projektu iesniedzējiem ir jāiesūta gala atskaite izpildaģentūrai vēlākais divus mēnešus pēc projekta noslēguma.


Uzmanību! Atbalstīto projektu iesniedzējiem atskaite (eReport) jānosūta izmantojot jauno tiešsaistes atskaites formu, kas atrodama Participant portālā.

eAtskaites (eReport) izveidošanas un nosūtīšanas pamācība palīdzēs sagatavot un iesniegt gala atskaiti. Pamācība angļu valodā pieejama ŠEIT     

Lūgums aizpildīt visus eAtskaites formā iekļautos laukumus!

Elektroniskajai atskaitei jāpievieno divi pielikumi:
1) Declaration on Honour – apstiprinājuma deklarācija
2) Financial Final Report – Grant Calculation Sheet – finanšu atskaites veidlapa
Lūgums izmatot tikai augstāk minētās veidlapas!

Veidlapas pieejamas angļu, franču un vācu valodās!

EACEA atskaiti pieņems tikai ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs publicē informāciju par projekta norisi savā mājaslapā. Lai saņemtu finansējumu no ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta iesniedzējam ir jāpublicē mājaslapā konkrēta informācija, kas raksturo projekta norisi, piemēram, pasākuma norises vieta un laiks, dalībnieku skaits, katrā no projekta pasākumiem, norādot arī dalībnieku pārstāvētās valstis un īss pasākumos iekļauto darbību izklāsts.

Gala atskaitē (e-report) ir jānorāda tieša interneta saite uz interneta vietni, kurā redzams īstenotā projekta apraksts. Informāciju par projektu interneta vietnē nepieciešams glabāt vismaz 6 mēnešus pēc projekta noslēguma.

2. atbalsta darbības 1. apakšpasākuma "Pašvaldību sadraudzība" (Town Twinning) 2016. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT

2. atbalsta darbības 3. apakšpasākuma „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects) 2016. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT 

1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance) 2016. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT  
 

« Atpakaļ uz jaunumiem