Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. darbības 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība (Town Twinning” 2016. gada 1. septembra projektu uzsaukumam

09.12.2016.


Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 519 projekti. Finansējumu saņēmuši 115 projekti.

Diemžēl neviens no 2 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem netika atbalstīts šī apakšpasākuma ietvaros.

Savukārt tika atbalstīti 11 projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:


• Amatas novada pašvaldība
• Daugavpils pilsētas dome
• Durbes novada dome
• Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība „Juventus”
• Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs
• Līgatnes novada dome (2 projektos)
• Līvānu novada dome
• Ludzas novada pašvaldība
• Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” atbalsta biedrība
• Vecpiebalgas novada pašvaldība

Ar 2. darbības 1. apakšpasākuma „Pašvaldību sadraudzība” rezultātiem var iepazīties EACEA mājas lapā: ŠEIT

« Atpakaļ uz jaunumiem