Strukturālais atbalsts programmas atbalsta sadaļām (Structural support for European public policy research organisations (think tanks) and for civil society organisations at European level) 


Strukturālā atbalsta mērķis: sniegt finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizāciju ikdienas darbam, kas atbilst programmas atbalsta sadaļu noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta ilgums: viens vai vairāki organizācijas budžeta gadi;

Dotācijas apjoms: ne vairāk par 600 000 euro (1-4 gadu periodam);

Eiropas Komisijas līdzfinansējums: pēc sabalansēta budžeta izstrādes no 70% līdz 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām;

Priekšfinansējums: līdz 70%. 

Darbību/apakšpasākumu informācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands_en

Projekta iesniegšanas dokumentācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en