1.darbība: "Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" (European Remembrance)


Atbalsta darbības mērķis: galvenais šīs atbalsta sadaļas mērķis ir veicināt mieru, vēsturiskās vērtības un labklājību pilsoņu starpā. Tādējādi tiks atbalstīti projekti, kas atsauksies uz totalitāro režīmu cēloņiem Eiropas mūsdienu vēsturē, kā arī citiem nozīmīgiem momentiem Eiropas vēsturē.

Projekta ilgums: ne ilgāk par 18 mēnešiem (1,5 gadi);

Dotācijas apjoms: ne vairāk par 100 000 euro;

Priekšfinansējums: līdz 45%;

Projektā iesaistāmo valstu skaits: Projektā jāiesaista pašvaldības/PSO no vismaz vienas programmas dalībvalsts (iesk. iesniedzējus), bet prioritāri ir starptautiski projekti;

 

Pretendenti (tai skaitā partneri):

  • pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
  • pašvaldības un tām padotās iestādes;

Projekta norises vieta: Projekts var tikt realizēts jebkurā no programmas dalībvalstīm

Darbību/apakšpasākumu informācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands_en

Projekta iesniegšanas dokumentācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en