Apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects)

 

Atbalsta apakšpasākuma mērķis: atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru mērķis ir stiprināt saikni starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienību un kas būtiski veicina iedzīvotāju aktīvu sabiedrisko līdzdalību un stiprina dažādus sabiedriskās dzīves aspektus. Pamata aktivitātes: Veicināt pilsonisko līdzdalību un solidaritāti, apkopot pilsoņu viedokļus un veicināt brīvprātīgo aktivitātes.

Projekta ilgums: ne ilgāk par 18 mēnešiem (1,5 gadi);

Dotācijas apjoms: ne vairāk par 150 000 euro;

Priekšfinansējums: līdz 45%;

Projektā iesaistāmo valstu skaits: Projektā jāiesaista PSO/pašvaldības no vismaz trim valstīm (iesk. iesniedzējus), no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts;

Pretendenti un partneri:

  •  pilsoniskās sabiedrības organizācijas;
  •  pašvaldības un tām padotās iestādes (tikai kā partneri).

Projekta norises vieta: Projekts var tikt realizēts jebkurā no programmas dalībvalstīm

Darbību/apakšpasākumu informācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands_en

Projekta iesniegšanas dokumentācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en