Apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)


Atbalsta apakšpasākuma mērķis: sadraudzības pašvaldību vai organizāciju starpā veidot tematisku un ilglaicīgu sadarbību. Šādu tīklojumu veidošana palīdz nodrošināt strukturētu, intensīvu un daudzpusīgu sadarbību, tādējādi palielinot programmas ietekmi.

Projekta ilgums: ne ilgāk par 24 mēnešiem (2 gadi);

Dotācijas apjoms: ne vairāk par 150 000 euro;

Priekšfinansējums: līdz 45%;

Projektā iesaistāmo valstu skaits: Projektā jāiesaista pašvaldības/PSO no vismaz četrām valstīm (iesk. iesniedzējus), no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts;

Projektā iesaistāmo dalībnieku skaits: vismaz 30% starptautiskie dalībnieki visa projekta laikā;

Pretendenti (tai skaitā partneri):

  •  pašvaldības un tām padotās iestādes;
  •  pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Projekta norises vieta: Projekts var tikt realizēts jebkurā no programmas dalībvalstīm

Darbību/apakšpasākumu informācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands_en

Projekta iesniegšanas dokumentācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en