Apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)


Atbalsta apakšpasākuma mērķis: pašvaldību sadraudzība ir plaši, bet īstermiņa pasākumi, kuros pulcējas sadraudzības pašvaldību iedzīvotāji, lai, izmantojot priekšrocības, ko dod pašvaldību partnerības, stiprinātu savstarpējas zināšanas un sapratni starp iedzīvotājiem un viņu kultūrām.

Dotācijas apjoms: ne vairāk par 25 000 euro;

Priekšfinansējums: nav paredzēts, viss finansējums tiek piešķirts pēc pasākuma norises;

Projektā iesaistāmo valstu skaits: Projektā jāiesaista pašvaldības/PSO no vismaz divām valstīm (iesk. iesniedzējus), no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts;

Projektā iesaistāmo dalībnieku skaits: vismaz 25 starptautiskie dalībnieki;

Pretendenti (tai skaitā partneri):

  • pašvaldības un tām padotās iestādes;
  • pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Projekta norises vieta: Projekts var tikt realizēts jebkurā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm

Darbību/apakšpasākumu informācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands_en

Projekta iesniegšanas dokumentācija EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en