km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Neliela apjoma grantu shēmas

Kultūras apmaiņa


Grantu shēmas finansējums

Grantu shēmas ietvaros būs pieejams programmas līdzfinansējums 641 405 euro apmērā.

Atbalstāmās darbības

Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīta starptautisku kultūras un mākslas pasākumu - izstāžu, izrāžu (performanču), koncertu un festivālu u. c. – organizēšana un pieredzes apmaiņa un prakse starp kultūras institūcijām atbalsta jomās.

Atbalstāmās jomas

Grantu shēmas ietvaros būs iespējams saņemt atbalstu šādās jomās: mūzika, deja, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuālā māksla (tai skaitā, jaunie mediji), dizains, fotogrāfija, literatūra, kino (dalība festivālos).

Projekta iesnieguma iesniedzējs

Grantu shēmas ietvaros uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt:

  • valsts kultūras institūcijas;
  • pašvaldību institūcijas (bet ne komercsabiedrības), kuru galvenā darbības joma ir kultūra;
  • biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Latvijas Republikā un kuru galvenā darbības joma ir kultūra.

Partnerība projektā

Projekta iesnieguma iesniedzējs var sagatavot projekta iesniegumu un plānot projekta īstenošanu tikai kopā ar projekta partneri vai partneriem no donorvalstīm, kuru galvenā darbības joma ir kultūra (kultūra un radošās industrijas).

Vienlaikus projekts var tikt ieviests arī sadarbībā ar projekta partneri vai partneriem no saņēmējvalstīm (Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta).

Projekta finansējums

Grantu shēmas ietvaros apstiprināta projekta finansējumu veidos programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

Programmas līdzfinansējumu veido EEZ finanšu instrumenta finansējums (85%) un valsts budžeta līdzfinansējums (15%).

Maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms, kas pieejams projektam, tiks noteikts atbilstoši līdzfinansējuma saņēmēja juridiskajam statusam, t.i., 100 % no projekta attiecināmajām izmaksām - valsts budžeta iestādēm, 95% no projekta attiecināmajām izmaksām - pašvaldību institūcijām, un 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām - biedrībām un nodibinājumiem.

Atlikušo projekta izmaksu daļu sedz līdzfinansējuma saņēmējs. Līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjoms grantu shēmas ietvaros: 0% - valsts budžeta iestādēm, 5% - pašvaldību institūcijām, un 10% - biedrībām un nodibinājumiem.

Minimālais nepieciešamais programmas līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 25 000 euro, bet maksimālais - 100 000 euro.

Atklātais konkurss

Grantu shēmas ietvaros tiek organizēts viens atklātais projektu iesniegumu konkurss. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 20.decembrim.