km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/10.

Projekta īstenotājs : Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība „Skaņu Mežs”.

Projekta nosaukums: "Eksperimentālās mūzikas bākas: Rīga - Trumse".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.10.2014.

Projekta partneris : Norvēģijas novatoriskās mūzikas festivāls „Insomnia”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 114 728.00  euro.

Atbalsta summa - 86.38% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 99 102.05 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 84 236.74 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 14 865.31 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 13.62% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 15 625.95 euro.

Plānotais projekta sākuma datums : 01.11.2014.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija), Trumse (Norvēģija).

Projekta apraksts: Projekts „Eksperimentālās mūzikas bākas  Rīga-Trumse”  paredz sadarbību starp diviem Eiropas valstu vadošajiem novatoriskās mūzikas festivāliem – Rīgas „Skaņu Mežs” un Norvēģijas mūzikas festivālu „Insomnia”, kas ik gadu notiek Norvēģijas pilsētā Trumsē, un novatoriskās mūzikas infrastruktūras (informētības, satura, pieredzes apmaiņas un auditoriju ziņā) iedibināšanu starp abām pilsētām.  Projektā tiks īstenota kopējā latviešu-norvēģu sadarbībā radīta jauna skaņdarba producēšana un prezentēšana abos festivālos; mūziķu apmaiņa starp festivāliem „Skaņu mežs” un  „Insomnia”; sadarbība Eiropas dimensijā, veidojot kopēju programmu no izciliem Eiropas mūzikas projektiem un prezentējot to abos festivālos;  apmaiņa ar kultūras rezidencēm starp Rīgu un Trumsi skaņu mākslas darba un audiovizuālā mākslas darba izveidē.              

Projekta aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Sadarbības organizēšana starp festivāliem „Skaņu mežs” un „Insomnia” kopēja jaundarba izveidei un prezentēšanai.

3. Mūziķu apmaiņa starp festivāliem „Skaņu mežs” un  „Insomnia”, veidojot koncertprogrammu saturu  no latviešu mūziķu un norvēģu mūziķu skaņdarbiem un izpildītājiem.

4. Eiropas mūzikas  programmu apmaiņa un popularizēšana festivālos „Skaņu mežs” un „Insomnia.

5. Kultūras rezidenču apmaiņa skaņu mākslas un audiovizuālās mākslas jomas darbu izveidē : Latvijas kultūras rezidence Trumsē, Norvēģijā un Norvēģijas kultūras rezidence Rīgā, Latvijā;

6. Informatīvie un publicitātes pasākumi. 

Kontaktspersona: Vistarts Gailītis, Viestartse simbolsskanumezs.lv.