km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/02.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Šamir”

Projekta nosaukums: " 450 gadus kopā. Ebreju kultūra Latvijas vidē – māksla, mūzika, izglītība".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 23.12.2014.

Projekta partneri: Oslo Jewish museum.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 89 117.00 euro.

Atbalsta summa – 86,7029% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 77 267.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 65 676.95 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 11 590.08 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 13,2971% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 11850.00 euro.

Projekta sākuma datums: 01.01.2015.

Projekta ilgums: 12 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija), Oslo (Norvēģija).

Projekta apraksts: Projekts sastāv no vairākām izstādēm un semināriem:

• Josifa Kuzkovska izstāde un lekcija-diskusija par viņa darbību ar speciālistu Meiru Aronsonu (Izraēla), Latvijas Kultūras akadēmijā;

• Feliksa Mostoviča gleznu izstāde „Atmiņas no pagātnes” un diskusija: „Nacionālais un pārnacionālais kopējās Eiropas telpas tēlotājmākslā ar F. Mostoviču Latvijas Mākslas akadēmijā;

• Izstāde “Ebreji Norvēģijā un Latvijā. Negaidītās krustceles”, seminārs par Norvēģijas ebreju kultūru muzeja telpās un OEM direktora Dr. S. Levin lekcija „Iecietība un starpkultūru dialogs Norvēģijā”, LU;

• Klezmeru grupas "Urban Tunélls” (Norvēģija) koncerts;

• Izstāde “Ebreji Latvijā”, seminārs par Latvijas ebreju vēsturi un kultūru un rabīna Dr. Menahema Barkahana lekcija: „Holokausta memorializācija, iecietības attīstība un starpkultūru dialogs Latvijā” Oslo Ebreju muzejā;

• Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss “Mans ģimenes stāsts un es”, izstāde un seminārs „Bērnu zīmējums kā ģimenes iekšējās pasaules atspulgs”.

Projekta aktivitātes:

1. Izstādes

1.1. Josifa Kuzkovska izstāde un lekcija-diskusija par viņa darbību ar speciālistu Meiru Aronsonu (Izraēla), Latvijas Kultūras akadēmijā

1.2. Feliksa Mostoviča gleznu izstāde „Atmiņas no pagātnes” un viņu darbu prezentācija un diskusija: „Nacionālais un pārnacionālais kopējās Eiropas telpas tēlotājmākslā (rīko izstādes autors F. Mostovičs) Latvijas Mākslas akadēmijā

1.3. Izstāde “Ebreji Norvēģijā un Latvijā. Negaidītās krustceles” Rīgas geto un Latvijas Holokausta muzejā, Rīgā, Latvijā.

1.4. Izstāde “Ebreji Latvijā” Oslo Ebreju muzejā, seminārs par Latvijas ebreju vēsturi un kultūru un Rīgas geto muzeja vadītāja rabīna Dr. Menahema Barkahana atklātā lekcija: „Holokausta memorializācija, iecietības attīstība un starpkultūru dialogs Latvijā” Oslo Ebreju muzejā, Oslo, Norvēģijā.

2.  Klezmeru (ebreju tautas mūzikas) grupas "Urban Tunélls” (Norvēģija) koncerts 5. Ebreju mūzikas festivāla ietvaros Latvijā

3. Starptautiskais bērnu zīmējumu konkurss “Mans ģimenes stāsts un es”, izstāde un seminārs „Bērnu zīmējums kā ģimenes iekšējās pasaules atspulgs” mākslas pasniedzējiem, psihologiem un vecākiem.

4. Projekta vadība

Kontaktpersona: Vita Shaldova, vitae simbolsshamir.lv