km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/16.

Projekta īstenotājs: Ropažu novada pašvaldība.

Projekta nosaukums: "Vides dejas 2014".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.07.2014.

Projekta partneri: dejas atbalsta fonds "Zvaigžņu AkA" un Siri&Snelle Produksjoner.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 66 000.00 euro.

Atbalsta summa: 95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 62 700.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 53 295.oo euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 9405.00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 3300.00 euro.

Projekta sākuma datums: 28.07.2014.

Projekta ilgums: 3 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Ropažu novads.

Projekta apraksts: Laikmetīgās dejas māksla Latvijā jau vairāku gadu garumā meklē savdabīgas spēles vietas, vienlaikus apvienojot un sintezējot dažādus mākslas žanrus. Viens no laikmetīgās dejas izpausmes veidiem ir vides deja, kur horeogrāfija tiek piemērota konkrētai vietai, apkaimei un objektam. Šī projekta ietvaros plānots 2014.gada augusta beigās organizēt Ropažos starptautisku laikmetīgās dejas un mākslas festivālu „Vides dejas 2014”.

Projekta aktivitātes:

1. Meistarklases esošo prasmju pilnveidošanai un jaunu iegūšanai laikmetīgā dejā un ar to saistītās mākslās.

2.  Performanču sagatavošana un parādīšana pasākuma skatītājiem.

3. Ropažu novada vietu, vēstures un sabiedrības dažādības atspoguļošana dejā.

4. Diskusija  par laikmetīgās dejas, īpaši vides dejas, vietu mūsdienu kultūras pakalpojumu un produktu klāstā.

5. Deju filmu demonstrēšana.

6. Festivāla dalībnieku un viesu iepazīstināšana ar laikmetīgās dejas izrādēm, popularizējot laikmetīgo deju kopumā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību dažādās Latvijas vietās.

7. Spilgts vides deju noslēguma pasākums, kurā koncentrējas visa festivāla laikā iegūtā pieredze, atspoguļojot sadarbību starp ārvalstu un Latvijas dalībniekiem, starp profesionāliem dejotājiem un entuziastiem.

8. Projekta vadība.

9. Publicitāte.

Kontaktpersona: Signe Grūbe, signe.grubee simbolsropazi.lv.