km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/09.

Projekta īstenotājs: Ludzas novada pašvaldība.

Projekta nosaukums: "Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 10.09.2014.

Projekta partneris: Hordalandas Muzeju centrs, Norvēģija;

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 250 000.00 euro.

Atbalsta summa - 95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 237 500.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 201 875.00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 35 625.00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfiannsējums - 5% no projekta kopējāma ttiecināmajām izmaksām, nepārsneidzot 2850.00 euro.

Plānotais projekta sākuma datums: 10.09.2014;

Projekta ilgums: 19 mēnesis.

Projekta apraksts: Ludzas Lielā sinagoga ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis un vecākā sinagoga Latvijā un Baltijas valstīs, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas vēsturiskais centrs” teritorijā. Sinagoga uzskatāma par unikālu ziemeļaustrumu Eiropas ebreju kultūras pieminekli, kas citur Eiropā zaudēti 20.gadsimta laikā. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, projekta ietvaros tiks veikta sinagogas ēkas restaurācija un izveidotas ekspozīcijas. 

Projekta aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Ludzas Lielās sinagogas restaurācija.

3. Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem, tai skaitā norvēģu ekspertu vizītes un darbnīcu rīkošana.

4. Ekspozīciju izveide.

5. Publicitāte.

Kontaktpersona: Ilona Rimša, ilona.rimsae simbolsludzaspils.lv