km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/15.

Projekta īstenotājs: Kultūras menežmenta centrs "Lauska", biedrība.

Projekta nosaukums: "Joikas un dainas".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 15.07.2014.

Projekta partneri: Foreningen Isogaisa.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 94 370.00 euro.

Atbalsta summa - 90% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 84 933.-- euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 72193.05 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 12739.95 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 9437.00 euro.

Projekta sākuma datums: 15.07.2014.

Projekta ilgums: 19 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Cēsis (Latvija), Tenevola (Norvēģija).

Projekta apraksts: Divu gadu laikā tiks rīkota kultūras apmaiņa starp latviešu etno-eko festivālu "Sviests" Cēsīs, Latvijā un Sāmu festivālu ISOGAISA Lavangenā, Norvēģijā. Gan Latvijā, gan Norvēģijā tiks rīkotas sāmu un latviešu tradicionālo amatu meistaru un muzikantu radošās darbnīcas. Gan etno-eko festivālā "Sviests", gan ISOGAISA festivālā viesosies un uzstāsies attiecīgi otra partnera zemes mūzikas grupas, kuru mūzika balstās savas tautas - latviešu vai sāmu - mantojumā.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta administrēšana.

2.  Projekta publicitāte.

3. Projekta dokumentēšana.

4. SVIESTS meistarklases Cēsīs 2014 un 2015.

5. Etno-eko festivāls SVIESTS 2014 un 2015.

6. ISOGAISA festivāls un meistarklases Norvēģijā 2014 un 2015.

7. Projekta noslēguma tikšanās un izvērtēšana.

Kontaktpersona: Daina Zalāne, lauskae simbolslauska.lv.

Kultūras menežmenta centra "Lauska" un partneru Foreningen Isogaisa īstenotais ISOGAISA festivāls 2014 un meistarklases Norvēģijā

Kultūras menežmenta centra "Lauska" un partneru Foreningen Isogaisa īstenotās SVIESTS meistarklases Cēsīs 2014 un etno-eko festivāls SVIESTS 2014.