km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/06.

Projekta īstenotājs: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC).

Projekta nosaukums: "Arhīvu dažādās formas. Laikmetīgās mākslas arhīvs. Izpēte, izstāde un simpozijs".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.08.2015.

Projekta partneris: The Living Art Museum (NYLO).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 69 042.00 euro.

Atbalsta summa - 89.97% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 62 117.09, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 52 799.53 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 9317.56 euro; 

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 10.03% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 6924.91 euro.

Plānotais projekta sākuma datums: 20.08.2015.

Projekta ilgums: 9 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Daugavpils, Alūksne, Kuldīga, Madona (Latvija), Reikjavīka (Islande).

Projekta apraksts: Projekts vieno kopīgās aktivitātēs sadarbības partnerus ar mērķi veikt kopīgu izpētes darbu un veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu laikmetīgās mākslas un kultūras arhīvu veidošanā, pieejamības nodrošināšanā un to interpretācijas iespējās. Projekta centrālais notikums būs izstāde, kuras sagatavošanai tiks veikts izvērsts pētījums un vēlāk rīkots starptautisks simpozijs, diskutējot par dažādām laikmetīgās mākslas arhivēšanas stratēģijām.

Izstāde būs veltīta laikmetīgās mākslas arhīvam kā izziņas vienībai, izvēršot strapdisciplināru vizuālās mākslas norišu pētniecību. LLMC arhīvs kalpos kā bāze, caur kura vēsturi un uzkrāto ziņu lauku, partneri izcels jaunus teorētiskos impulsus un materiāla interpretācijas iespējas.  Izstāde un simpozijs izvērsīs arhīva kā nozīmīga laikmetīgās kultūras krājuma potenciālu.

Izstādes interaktīvais dizains iecerēts saistošs plašākai publikai, t.sk. bērnu un jauniešu auditorijai,  veicinot interesi par mākslas procesiem un audzinot jaunu skatītāju paaudzi.  Ieceres realizācijai projekta partneri ir pieaicinājuši neatkarīgu, starpdisciplināru kuratoru komandu, kas kopīgā darbā izstrādās vienotu izstādes ekspozīcijas koncepciju.

Projektu veido trīs posmi:

1)        pētniecības un izstādes sagatavošanas posms (2015. gada jūnijs – septembris);

2)        izstādes kompaktās, ceļojošās versijas  izrādīšana lielākajos Latvijas reģionu kultūras centros un pilnās versijas izstādīšana Rīgā (2015. gada oktobris – 2016. gada aprīlis);

3)    starptautisks laikmetīgās mākslas arhīva tematikai veltīts  simpozijs Rīgā.

Projekta aktivitātes:

1. Materiāla izpēte,  izstādes un simpozija koncepcijas sagatavošana.

2. Laikmetīgās mākslas un arhīva tēmai veltītu izstāžu Latvijas reģionu kultūras centros un Rīgā organizēšana.

3. Starptautiska, laikmetīgās mākslas arhīva tematikai veltīta simpozija organizēšana un norise.

4. Projekta publicitāte.

5. Projekta vadība.

Kontaktpersona: Andra Silapētere, silapeteree simbolsllmc.lv.