km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/04.

Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Jaunā teātra institūts".

Projekta nosaukums: "Reģioni. Kultūra. Daba".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.08.2015.

Projekta partneris: Fé&Fjörvi (Iceland), Dansearena Nord (Norway).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 70 625.50 euro.

Atbalsta summa - 90.00% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 63 562.95, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 54 028.51 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 7062.55 euro.

Plānotais projekta sākuma datums: 20.08.2015.

Projekta ilgums: 9 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Cēsis, Cīrava, Rīga (Latvija), Hammerfesta (Norvēģija).

Projekta apraksts: Projektā „Reģioni. Māksla. Daba” ir apvienojušies trīs partneri no Latvijas, Islandes un Ziemeļnorvēģijas, kuriem jau ir kopīga sadarbības pieredze kopš 2012. gada darbojoties apjomīgās Ziemeļvalstu-Baltijas dejas platformas kedja projektā Wilderness dance.

Projekta mērķis ir iezīmēt laikmetīgās mākslas procesu kā nozīmīgu virzītājspēku lauku reģionu attīstībā un pētīt veidus, kā izmantot vietējos resursus, vērtības un neizmantotās iespējas ilgtspējīgai attīstībai.

Projektu veido seminārs Hammerfestā, kas ir vērsts uz starptautiskas auditorijas sasniegšanu, viesizrādes un jaundarbu radīšana un prezentācijas, kas taps donorvalstu un Latvijas mākslinieku sadarbībā rezidencēs Latvijas reģionos. Projekts risina laikmetīgās mākslas procesu pieejamību reģionos un ģenerēs jaunas idejas lauku reģionu attīstībai ar mākslas palīdzību. Projekts pievērsīs uzmanību konkrētiem Latvijas reģioniem ar mērķi pielietot secinājumus citās lauku teritorijās plašajā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Projektu aktivitāšu pamatā ir mākslas darbu un profesionāļu mobilitāte, laikmetīgās mākslas aktivitāšu veicināšana ārpus lielpilsētām, kultūras apmaiņa, kas ir balstīta lokālā kontekstā un ir globāli inovatīva.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta administrēšana.

2. Seminārs Hammerfestā.

3.  Viesizrādes.

4. Jaundarbu radīšana un prezentēšana Latvijas reģionos.

5. Projekta publicitāte.

Kontaktpersona: Laura Stašāne, laurae simbolstheatre.lv.