km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org
Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/21.
 
Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas kultūras centrs”.
 
Projekta nosaukums: "Vides manu-faktūras".
 
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.07.2014.
Projekta partneri: Frognas pašvaldības Kultūras nodaļa (Norvēģijas); Jauniešu centra „Hitt Husitt” Kultūras nodaļa (Islandes).
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 99 000.00 euro.
 
Atbalsta summa - 95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 94 050.00 euro, no tā:
 
EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 79 942.50 euro;
 
valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 14 107.50;
 
līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 5% no projekta kopējāma ttiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 4950.00 euro.
Projekta sākuma datums: 08.07.14.
Projekta ilgums: 4 mēneši.
 
Projekta īstenošanas vieta: Kuldīga (Latvija), Drobaka (Norvēģija).
Projekta apraksts: Projekta „Vides manu-faktūras” mērķis ir izveidot Kuldīgas un Drobakas vēsturiskās mazpilsētas par skatuvi starpdisciplinārām mūsdienīgām kultūras aktivitātēm, kuras tiks veidotas radošās apmaiņas rezultātā, sadarbojoties Latvijas, Norvēģijas, Islandes un Lietuvas māksliniekiem, tādējādi sekmējot mazpilsētu kultūrvides dinamiku. Projekta centrālās aktivitātes būs 2 radošās vides akcijas – viena Kuldīgā, otra Drobakā 2014. gadā. Vides akcijas tiks veidotas kā 3 paralēli notiekošas radošās darbnīcas jeb manufaktūras tādās jomās kā mūzika, ielu teātris un mūsdienu māksla. Darbnīcu noslēgumā tiks veidotas akcijas abu pilsētu vidē, kurās tiks apvienoti darbnīcu ietvaros tapušie galaprodukti – izrādes, izstādes, mākslas akcijas. Visi pasākumi tiks veidoti kā brīvdabas norises, atklājot jaunas, abās vēsturiskajās pilsētās vēl neiepazītas, netradicionālas pasākumu norises vietas, kuras tiks apzinātas un pilnveidotas projekta ietvaros, aicinot māksliniekus veidot kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas atbilstoši izstrādātajai vienotajai katras pilsētas vides akcijas koncepcijai.
Projekta aktivitātes:
1. Vides akciju māksliniecisko koncepciju izstrāde un jaunu norises vietu apzināšana Kuldīgā un Drobakā.
2. Vides akcija “Vecpilsētas faktūras” Kuldīgā.
2.1 Eksperimentālās mūzikas manufaktūra.
2.2 Ielu teātra manufaktūra.
2.3 Mūsdienu mākslas manufaktūra.
3. Vides akcija „Gaismas festivāls” Drobakā.
3.1 Mūzikas darbnīca.
3.2 Ielu teātra darbnīca.
3.3 Mūsdienu mākslas darbnīca.
Konstaktpersona: Ilze Zariņa, ilzei.zarinaie simbolsinbox.lv.