km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/04.

Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldība.

Projekta nosaukums: "Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.

Projekta partneris: Akershus restaurācijas centrs;

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 562 400.94 euro.

Atbalsta summa - 44,45% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 250 000.oo euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 212 500.00 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 500.00;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 55.54% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 312 400.94 euro.

Projekta sākuma datums: 31.07.2014.

Projekta ilgums: 21 mēnesis.

Projekta īstenošanas vieta: Kuldīga (Latvija).

Projekta apraksts: Projekts „Kuldīgas vecā rātsnama restaurācija un tā kultūras pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana” paredz vecā rātsnama saglabāšanu un tā elementu atjaunošanu, lietišķās mākslas studiju meistaru darba vides un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu, kā arī esošo kultūras produktu apjoma un kvalitātes uzlabošanu, pilnveidojot kultūras piedāvājumu un veicinot to ekonomiskās darbības formu attīstību un dažādošanu, ekonomiskās aktivitātes sekmēšanu.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Vecā rātsnama restaurācija.

3. Būvuzraudzības veikšana.

4. Autoruzraudzības veikšana.

5. Vietējo restauratoru apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana.

6. Publicitātes pasākumi.


Kontaktpersona: Dace Reinkopa, kulturae simbolskuldiga.lv.