km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/11.

Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta nosaukums: "Elejas muižas apbūves restaurācija".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 28.08.2014.

Projekta partneri: Norvēģijas Kultūras mantojuma pētniecības institūts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 293 346 euro.

Atbalsta summa - 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 249 334.69 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 211 942.99 euro;

valsts budžeta līdfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 401.70 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 44 002.00 euro.

Plānotais projekta sākuma datums: 28.08.2014.

Projekta ilgums: 20 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta:  Elejas muižas parks, Eleja, Jelgavas novads.

Projekta apraksts. Elejas muižas ansamblis - savulaik izcils būvniecības paraugs Eiropā. Muižas apbūvē ietilpstošais tējas namiņš un mūra žogs šobrīd atrodas avārijas stāvoklī un ir bīstami apmeklētājiem. 

Projekta mērķis: Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Elejas muižas apbūves tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana, veicinot restauratoru kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti. Mērķauditorija: vietējie iedzīvotāji, tūristi, profesionālo vidusskolu audzēkņi, speciālisti. 

Projekta aktivitātes:

1. Tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un sakārtošana drošai ekspluatācijai.

2. Restauratoru vasaras skola un prakse 15 topošajiem restauratoriem.

3. Speciālistu pieredzes apmaiņa.

4. Projekta publicitātes pasākumi.

5. Projekta vadība.

Kontaktpersona: Anita Škutāne, anita.skutanee simbolsjelgavas novads.lv.