km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKA/2013/32.

Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Elm Media”.

Projekta nosaukums: "Dzīve kustībā".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 27.08.2014.

Projekta partneris: Bergenas Starptautiskais filmu festivāls.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 80 491.94 euro.

Atbalsta summa - 89.44% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 71 991.99, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 61 193.19 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 10.56% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 8499.95 euro.

Plānotais projekta sākuma datums: 27.08.2014.

Projekta ilgums: 18 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Cēsis (Latvija), Bergena (Norvēģija).

Projekta apraksts: Projekta mērķis ir izmantot Latvijas un Norvēģijas fotogrāfu un antropologu radošo potenciālu un sadarbību, lai veidotu kopīgu ceļojošo izstādi par latviešiem Norvēģijā un norvēģiem Latvijā un paplašinātu abu valstu iedzīvotāju priekšstatus par otru valsti un tās iedzīvotājiem.

Projekta laikā notiks fotogrāfu un antropologu braucieni uz Norvēģiju un Latviju, lai dokumentētu savas valsts iedzīvotāju dzīvi. Abās valstīs notiks dokumentālo filmu programmas par sociāli aktuāliem jautājumiem otrā valstī, savukārt, projekta mājas lapas autori ievietos projekta laikā savāktos stāstus un audiovizuālos materiālus.

Projekta beigās taps ceļojošā izstāde “Dzīve kustībā” par Norvēģijā dzīvojošiem latviešiem un Latvijā dzīvojošiem norvēģiem, kurā būs apkopoti fotoportreti, īsi video un cilvēku dzīvesstāsti. Izstāde ļaus Latvijas un Norvēģijas iedzīvotājiem iepazīties ar viņu valstī dzīvojošajiem kaimiņvalsts iedzīvotājiem, kliedēt savstarpējos stereotipus un veicināt starpkultūru izpratni un sadarbību.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Projekta publicitāte.

3. Projekta mājaslapas izveide.

4. Iespējamo dalībnieku identificēšana Latvijā un Norvēģijā.

5. Projekta atklāšanas pasākums – norvēģu un latviešu fotogrāfu un antropologu tikšanās.

6. Norvēģu dokumentālo filmu programma Latvijā.

7. Latviešu dokumentālo filmu programma Norvēģijā.

8. Fotografēšana un stāstu pierakstīšana Latvijā un Norvēģijā.

9. Kopīga darbnīca Latvijā - fotogrāfiju apstrāde un sagatavošana izstādei un stāstu apkopošana.

10. Projekta noslēguma pasākums - simpozijs.

11. Izstāde “Dzīve kustībā” Latvijā un Norvēģijā.

Kontaktpersona: Līna Bērziņa, Lina.Berzinae simbolsgmail.com.