km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Projekta numurs: EEZLV04/GSKMS/2013/01.

Projekta īstenotājs: Cēsu novada pašvaldība.

Projekta nosaukums: "Cēsu viduslaiku pils saglabāšana reģiona sociālekonomomiskai attīstībai".

Projekta līguma noslēgšanas datums: 31.07.2014.

Projekta partneri: Estfollas pašvaldība Norvēģijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 276 695.00 euro.

Atbalsta summa - 90.21% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 249 607.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 212 165.95 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 37 441.05 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums - 9.79% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 27 088 euro.

Projekta sākuma datums: 31.07.2014. 

Projekta ilgums: 17 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Cēsis (Latvija).

Projekta apraksts: Projekta mērķis ir nodrošināt valsts nozīmes kultūras pieminekļa - Cēsu viduslaiku pils rietumu torņa autentisku saglabāšanu un pieejamību reģiona kultūrvides dažādošanai, iedzīvotāju sociālā un ekonomiskā kapitāla veidošanai.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta Cēsu viduslaiku pils torņa autentiska saglabāšana un tā pieejamība un drošība apmeklētājiem, sniedzot iespēju uzlabot pašreizējos kultūras paklpojumus un ieviest jaunu kultūras piedāvājumu Cēsu viduslaiku pilī.

Projekta aktivitātes:

1. Projekta administrēšana;

2. Projekta publicitāte.

3. Norvēģu partneru vizīte Cēsīs - projekta atklāšanas pasākums.

4. Kultūras mantojuma speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā.

5. Restaurācijas apmācības.

6. Restaurācijas darbi Cēsu Viduslaiku pils Rietumu tornī.

7. Tematiskas diskusijas ar iedzīvotājiem par kultūras mantojuma lomu sabiedrības attīstībā.

8. Starptautiska konference "Inovatīvu kultūras pasākumu īstenošana kultūras pieminekļos".

9. Projekta noslēguma pasākums. 

Kontaktpersona: Ilona Asare, ilona.asaree simbolscesis.lv.