km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Plānotais programmas ieviešanas laika grafiks

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Programmas līguma parakstīšana   check        
Ministru kabineta noteikumu izstrāde un apstiprināšana   check        
Programmas atklāšanas konference check          
Iepriekš noteikto projektu novērtēšana un īstenošana   check check check check  
Grantu shēmas “Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu iesniegumu atlase un projektu īstenošana   check check check check  
Grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” projektu iesniegumu atlase un projektu īstenošana   check check check check  
Programmas noslēguma konference         check  
Programmas izvērtējums un noslēgums           check