km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/4.

Projekta īstenotājs: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 200 000.00 euro.

Atbalsta summa: 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 200 000.00, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 170 000.00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 30 000.00 euro;

Līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 0.00 euro.

Projekta sākuma datums: 01.01.2014.

Projekta ilgums: 28 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija).

Projekta apraksts: Liepājas ostmalas noliktava (dēvēta arī par Bezdelīgas noliktavu) celta 1697. gadā Liepājas vecās ostas kanāla malā. Ēka ir autentiska un raksturīga tā noliktavu tipa pārstāve, ko pilsētu tirgotāji 17. gs. cēla Rīgā, Liepājā un citās Baltijas jūras ostas pilsētās.

Pēc projekta īstenošanas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspozīcijā būs restaurēta unikāla celtne, būs uzlaboti eksponātēkas saglabāšanas un eksponēšanas apstākļi, kā arī tā pirmo reizi būs pieejama apmeklētājiem arī no iekšpuses projekta ietvaros izveidotās atklātā krājuma ekspozīcijas apskatei.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  1. Liepājas ostas noliktavas ēkas restaurācija un konservācija.
  2. Liepājas ostas noliktavas ēkas piemērošana eksponēšanas vajadzībām.
  3. Profesionālās pieredzes, tai skaitā Norvēģijas un kaimiņvalstu ekspertu, apmaiņas konference.
  4. Projekta vadība.
  5. Publicitāte.

Kontaktpersona: Una Sedleniece, Una.Sedeleniecee simbolsbrivdabasmuzejs.lv