km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/2.

Projekta īstenotājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013.

Projekta partneri: Memoriālo muzeju apvienība un Lillehammeres muzeju apvienība.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 2 562 340.00 euro.

Atbalsta summa: 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 2 562 340.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 2 177 989.00 euro;

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 384 351.00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 0.00 euro.

Projekta sākuma datums: 01.12.2013.

Projekta ilgums: 30 mēneši.

Projekta apraksts: Projekts "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana" paredz trīs muzeja ekspozīciju vietu rekonstrukcijas un restaurācijas darbu veikšanu:

  1. Memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā.

    Vasarnīcu, kuru veido trīs Jūrmalas koka apbūvei raksturīgas ēkas, Rainis un Aspazija iegādājās 1926.gadā un pavadīja tur vasaras no 1927. līdz 1929.gadam. 1929.gada 12.septembrī Rainis šajā mājā miris.

    1949.gadā vasarnīcā tika atklāts Raiņa muzejs, bet 1969.gadā izveidots tagadējais muzeja ansamblis, kurā iekļaujas arī vasarnīcas dārzs.

          2. Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā.

Muzejs iekārtots vietā, kur dzejnieks pavadījis mūža pirmos trīsarpus gadus. Pirtsvieta, kur nāca pasaulē Jānis Pliekšāns, ir apmēram 1 km atstatu – tur novietots piemiņas akmens. Muzeja kompleksa nozīmīgākie objekti ir Raiņa tēva 1865.gadā celtā pusmuižas dzīvojamā ēka un šķūnis, kompleksā iekļauta arī lauku pirts, pagrabs un 20.gs. 20.gados celta Sēlijas jaunsaimniecības dzīvojamā ēka „Dāboliņi”.

           3. Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.

Šīs ēkas veido nozīmīgu Rīgas centra koka apbūves daļu. Gan divstāvu ielas nams, gan vienstāvu sētas māja ar nelielu iekšējo pagalmu veido savdabīgu kultūrvēsturisku ansambli. Baznīcas ielas nams ir autentiskākā no Raiņa un Aspazijas piemiņas vietām, to vismazāk skārušas pārbūves un pārmaiņas. Šī ir dzejnieku dzīves māja – Baznīcas ielas namā abi dzejnieki dzīvoja no 1926.gada 15.septembra, Rainis – līdz savai nāvei 1929.gada 12.septembrī, Aspazija – līdz 1933.gada pavasarim.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem.
  2. Raiņa un Aspazijas muzeja ēku atjaunošanas darbi.
  3. Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide.
  4. Projekta vadība.
  5. Publicitāte.

Kontaktpersona: Evija Šepteliča, evija.septelicae simbolsvni.lv.