km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija, iekļaujot koka arhitektūras mantojuma centra un ekspozīcijas par ebreju kultūras mantojumu izveidi

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/5.

Projekta īstenotājs: Rēzeknes pilsētas dome.

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013.

Projekta partneri: Blakstadas (Norvēģija) arodvidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 711 437.00 euro.

Atbalsta summa: 95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 675 865.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot 574 485.00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 101 380.00 euro;

Līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 35 572.00 euro.

Projekta sākuma datums: 14.12.2013.

Projekta ilgums: 24 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rēzekne (Latvija).

Projekta apraksts: Rēzeknes vēsturiskajā centrā, kur koncentrēta koka apbūve, zināšanu trūkuma un finanšu nepietiekamības dēļ koka māju koka elementi – logi, durvis un citi tiek iznīcināti. Koka māju īpašniekiem ir nepietiekamas zināšanas par iespējām restaurēt vecus koka arhitektūras elementus, trūkst motivācijas un sociālā prestiža izpratnes par koka arhitektūras kā Ziemeļeiropas unikālā kultūras mantojuma nozīmīgumu.

Lai veicinātu restaurācijas prasmju veidošanu jauniešiem un Latgales novada amatniekiem, projekta ietvaros paredzēts restaurēt Rēzeknes Zaļo sinagogu, kas ir senākā koka sinagoga Baltijā. Sinagoga atrodas Rēzeknes pilsētas vēsturiskajā centrā. Ēkas restaurācija būtiski uzlabos vēsturiskā centra tēlu un var kļūt par pozitīvo piemēru citu koka ēku restaurācijai.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta vadība.
  2. Apmācība un divpusējā sadarbība.
  3. Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija.
  4. Publicitāte.

 Kontaktpersona: Natālija Jupatova, natalija.jupatovae simbolsrezekne.lv.