km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

„Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”

Projekta numurs: EEZLV04/INP/2013/1.

Projekta īstenotājs: VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta līguma noslēgšanas datums: 13.12.2013.

Projekta partneris: Rakstniecības un mūzikas muzejs, ēkas lietotājs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 4 947 685.00 euro.

Atbalsta summa: 100% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 4 947 685.00 euro, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 4 205 532.00 euro;

Valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot 742 153.00 euro;

līdzfinansējuma saņēmēja līdzfinansējums: 0% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsneidzot 0.00 euro.

Projekta sākuma datums: 01.11.2013.

Projekta ilgums: 30 mēneši.

Projekta īstenošanas vieta: Rīga (Latvija).

Projekta apraksts: Rakstniecības un mūzikas muzejs (Pils laukums 2, Rīga) nodrošina daudzveidīgu mūžizglītības pakalpojumu plašām sabiedrības grupām, interpretējot rakstniecības un mūzikas attīstības procesu likumsakarības. Muzejs veido īslaicīgas un ilglaicīgas ekspozīcijas, izmantojot vēsturiskus dokumentus no vietējām un ārvalstu kolekcijām, lai akcentētu Latvijas kultūras starptautiskos sakarus un ietekmes. Tomēr sekmīgu Rakstniecības un mūzikas muzeja darbību kavē muzeja ēkas sliktais tehniskais stāvoklis, kā arī mūsdienīgas ekspozīcijas trūkums.

Projekta aktivitātes:

  1. Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem.
  2. Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas atjaunošanas darbi.
  3. Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide.
  4. Projekta vadība.
  5. Publicitāte.

Kontaktpersona: Evija Šepteliča, Evija.Septelicae simbolsvni.lv.

  ff