km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Kontakti

ES fondu departaments:

Sanita Rancāne - Delekolē 
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta direktore
Tālr. 67 330 235
E-pasts Sanita.Rancane-Delekolee simbolskm.gov.lv
 

Finanšu instrumentu attīstības nodaļa:

Zanda Saulīte 
Eiropas Savienības fondu departamenta 
finanšu instrumentu attīstības nodaļas vadītāja
Tālr. 67 330 316
E-pasts: Zanda.Saulitee simbolskm.gov.lv

Kristīne Strazdīte
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
vecākā referente
Tālr. 67 330 236
E-pasts Kristine.Strazditee simbolskm.gov.lv

Austra Rimša
Kultūras ministrijas
Eiropas Savienības fondu departamenta
Finanšu instrumentu attīstības nodaļas
referente
Tālr. 67 330 290
E-pasts Austra.Rimsae simbolskm.gov.lv

ES fondu uzraudzības nodaļa

Sigita Šīre-Vismante 
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas vadītāja
Tālr. 67 330 238
E-pasts Sigita.Sire-Vismantee simbolskm.gov.lv

Evija Vārna
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas vecākā referente 
Tālr. 67 330 326
E-pasts Evija.Varnae simbolskm.gov.lv

Ilze Zīverte
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas savienības fondu uzraudzības nodaļas
vecākā referente
Tālr. 67 330 233
E-pasts Ilze.Zivertee simbolskm.gov.lv

Inga Krūzmētra
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas
vecākā referente
Tālr. 67 330 231
E-pasts Inga.Kruzmetrae simbolskm.gov.lv

Ināra Drulle
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas
vecākā referente
Tālr. 67 330 226
E-pasts Inara.Drullee simbolskm.gov.lv

Ilze Kote
Eiropas Savienības fondu departamenta
Eiropas Savienības fondu uzraudzības nodaļas
vecākā referente
Tālr. 67 330 318
E-pasts Ilze.Kotee simbolskm.gov.lv

Jautājumiem: eeaculturee simbolskm.gov.lv