km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

EEZ finanšu instruments

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

2011.gada 28.aprīlī starp Islandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā.

Atbilstoši saprašanās memorandiem Latvijai 2009.-2014.gada plānošanas periodā būs pieejams EEZ finanšu instrumenta finansējums aptuveni 31,96 miljonu euro apmērā (~ 22,5 miljoni latu) un Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums aptuveni 35,52 miljonu euro apmērā (~24,9 miljoni latu).

Saprašanās memorandos noteiktas Latvijas kā atbalsta saņēmējvalsts un donorvalstu tiesības un pienākumi, vadības un kontroles struktūra un finanšu instrumentu ieviešanas ietvars Latvijā, tai skaitā prioritārās jomas, to ietvaros ieviešamās programmas un programmām piešķirtais finanšu instrumenta finansējums 2009.-2014.gada plānošanas periodā.

Viena no prioritātēm, kas izvirzīta EEZ finanšu instrumenta atbalsta saņemšanai Latvijā, ir kultūras mantojuma aizsardzība. Šīs prioritātes ietvaros ir izstrādāta un tiks ieviesta programma „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”, kas paredz EEZ finanšu instrumenta atbalsta sniegšanu tādām aktivitātēm kā, piemēram, jūgendstila un koka arhitektūras mantojuma saglabāšana, kā arī kultūras apmaiņas projektiem.

Programmas īstenošanai plānots novirzīt finansējumu 11 787 648 euro apmērā, no kura 85% jeb
10 019 500 euro veido EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums un 15% jeb 1 768 147 euro veido valsts budžeta finansējums.

Detalizētāka informācija par EEZ finanšu instrumentu pieejama mājas lapā www.eeagrants.lv.