km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Republikas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Dokumenti

EEZ finanšu instrumentu regulējošie dokumenti

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība


Projektu iesniegšana

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras apmaiņa" projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

 


 

Projekta īstenošanas dokumenti


Līguma/Vienošanās individuālā daļa

Līguma/Vienošanās vispārīgie noteikumi

Izziņa par grozījumiem līgumā Maksājuma pieprasījums

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiks valsts budžeta iestādēm

Pārskats par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām pievienotā vērtības nodokļa summām

Vadlīnijas tirgus izpētes veikšanai

Projekta pārskats: iepriekš noteiktie projekti

Projekta pārskats: neliela apjoma grantu shēma "Kultūras mantojuma saglabāšana"

Projekta pārskats: neliela apjoma grantu shēma "Kultūras apmaiņa"

Projektu finansēšanas kārtība un izdevumu atzīšana projektos

Grozījumu veikšanas kārtība projekta Līgumā/Vienošanās un budžetā

Līgumu slēgšanas kārtība  projektos

Projektu pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība. Izdevumus pamatojošie dokumenti.

Publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana EEZ finanšu instrumentu finansēto projektu ietvaros


Divpusējās sadarbības fonds

Divpusējās sadarbības fonda "B" aktivitātes ietvaros iesniegto Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījumu atbilstības kritēriji

Divpusējās sadarbības fonda līdzfinansējuma pieprasījums sadarbības fonda īstenošanai


Programmas gada pārskati

Programmas gada pārskats 2013

Programmas gada pārskats 2014

Programmas gada pārskats 2015