Pamatizvelne > Dokumenti > Kultūrpolitikas plānošanas dokumenti

Kultūrpolitikas plānošanas dokumenti

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. – 2020.GADAM „RADOŠĀ LATVIJA” (akceptēts MK 29.07.2014, rīkojums Nr.401)

Arhitektūras nozares stratēģija
Arhīvu nozares stratēģija
Dejas nozares stratēģija
Digitālā kultūras mantojuma nozares stratēģija
Grāmatniecības nozares stratēģija
Muzeju nozares stratēģija
Mūzikas nozares stratēģija
Nemateriālā kultūras mantojuma nozares stratēģija
Teātra nozares stratēģija
Vizuālās mākslas nozares stratēģija
Kultūras pieminekļu aizsardzības nozares stratēģija

Bibliotēku nozares stratēģija

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts. Starpposma novērtējums

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts

Pielikums ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam". Kultūras statistikas rādītāji un politikas indikatori

Rīcības plāns politikas pamatnostādņu "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam. Nacionāla valsts" īstenošanai 2008. - 2009. gadā

Informatīvais ziņojums „Par Rīcības plāna politikas pamatnostādņu „Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam. Nacionāla valsts” īstenošanai 2008.-2009.gadā izpildi 2008.gadā”

Programma "Mantojums" - 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. - 2018. gadam

Nacionālā programma "Kultūra" 2000. - 2010.

Koncepcija par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programma 2008.- 2013.gadam

Informatīvais ziņojums par radošo industriju un tās politiku Latvijā

Uz augšu