International Conventions

 • Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību
  Adopted in Paris, 16.11.1972
 • Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai
  Adopted in Valenta, 16.01.1992
 • Eiropas konvencija arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai
  Adopted in Granada, 16.01.1992
 • Konvencija par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā un tās Protokolu Adopted in Hague, 14.05.1954
 • Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai
  Adopted in Faro, 27.10.2005
 • Eiropas ainavu konvencija
  Adopted in Florence, 20.10.2000.

EU Directives

 • Regulations No. 8 of the Cabinet of Ministers of January 7, 2003 ”Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā”
 • Regulations No. 526 of the Cabinet of Ministers of September 16, 2003 “Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība”.
To top