Pamatizvelne > Ministry of Culture > Minister for Culture

Minister for Culture


DaceMelbarde_fDeinats_B4W9893.jpg
Dace Melbārde/
photo: Jānis Deinats


Curriculum Vitae

Dace Melbārde

EDUCATION

1998 - 2001 Master of Social Sciences, Public Administration programme, Faculty of Economics and Management, University of Latvia
1994 - 1996  Master of Arts, Cultural Theory, Administration and History programme, Latvian Academy of Culture
1990 - 1994  Bachelor of History, Faculty of History and Philosophy, University of Latvia

FURTHER EDUCATION

2005 The Summer Academy for State Officials organised by the State Chancellery of the Republic of Latvia. Training Programme in policy assessment
2003 Training courses for new Secretary-Generals of the National Commissions for UNESCO by the UNESCO Secretariat (Paris)
2000 The French language courses at the French Culture Centre in Latvia 
1999 The English language courses for youth workers at the Plymouth University (England)
1999 Training courses for organisers of intercultural camps by the Soros Foundation Latvia
1998 Training programme “Women and Business” by the UNDP Latvia.
1997 - 1998 Training programme for youth workers and leaders on international youth exchanges in the framework of the EU programme “Youth for Europe” (Luxemburg, Parnu)
Training courses “New Approaches to Youth Information and Counselling” by the European Youth Centre (Strasbourg)
1997 Training courses for educators “Museum as a Source for Education” by EC
1981 - 1987 The Valmiera Music school

WORK EXPERIENCE

Since 2013  Minister for Culture of the Republic of Latvia
Since October 2013 - President of the Latvian National Commission for UNESCO
2013  October/November Chairperson of the Culture Commission during the 37th session of the General Conference of UNESCO in 2013
Since 2013  June Head of delegation of the Republic of Latvia for the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2012 – 2016)
2011 - 2013  Director of the State Centre for Arts Education and Intangible Heritage 
2009-2011  Country Manager of the British Council Latvia
2004 - 2009  Under-Secretary of State on Cultural Policy Issues of the Latvian Ministry of Culture
Since 2005  Lecturer at the College of Economics and Culture
Since 2006  Lecturer at the Latvian Culture College
1999 - 2004  Secretary General of the Latvian National Commission for UNESCO
1996 - 1999  Deputy Head of the National Youth Initiative Centre of the Ministry of Education and Science
1994 - 1996  Head of the Cultural Centre of the Police Academy of Latvia
1992 - 1995  Senior Specialist on Public Information and Education of the Latvian War Museum

PUBLIC ACTIVITIES

Since 2006  Expert of the Latvian National Development Plan
2007 - 2008  Expert for the Working Group on the Strategy on Culture of Liepaja
2006 - 2008  Member of the Artistic Council for the Latvian Nationwide Song and Dance Celebration
2005 - 2007  Member of the Council “Education for All”
2003 - 2005  Chairperson of the Council for the Protection and Development of the Riga Historic Centre
2002 - 2003  Chairperson of the Education for All Working Group in the Baltic Sea Region
1999 - 2004  Member of the Artistic Council for the Latvian School Children and Youth Song and Dance Celebration
1999 - 2003  Youth Affairs Consultant in the Riga Northern District
Since 1993  Member of the Sorority “Daugaviete”

PUBLIC AWARDS
 
Spīdola Award by the National Cultural Foundation for the Excellence in the Management of Culture (2005)
Finalist of the World Competition „The Outstanding Young Persons” organized by the Junior Chamber International, and Winner of the National Competition in the nomination “Achievements in Culture” (2005)
Award by the Speaker of the Parliament of the Republic of Latvia for the Contribution to Organising the Latvian School Children and Youth Song and Dance Celebration (2005)
Award by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia for the Achievements in Building of the Latvian State (2002)
Awards by the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia for the Contribution to the Development of the Youth Policy in Latvia (1999 and 2000)

LANGUAGE KNOWLEDGE
 
Native language: Latvian
Foreign languages:
         fluent in English and Russian,
         elementary level in German and French,
         two-year studies of Latin.

INTERESTS, HOBBIES
 
Sports: tennis, down and field skiing, roller-skating
Culture: singing, guitar playing and folk dances

SELECTED RECENT PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

RECENT PUBLICATIONS
1. The Cultural Dimension of the Baltic Sea Region: Identity, Framework and Future Challenges. (published in 2009 by the Vidzeme College and the EU Delegation in Latvia);
2. Editor for the publication The 8th Conference of Ministers for Culture of the Baltic Sea States, Riga 16-17 October, 2008;
3. Life in 2015: the MDG (Millennium Development Goals). Report. Riga, 2005. (Member of the Working Group);
4. Tradition and Symbolism of the Song and Dance Celebration Process in Estonia, Latvia and Lithuania. (Coauthor of the Multinational Candidature File for UNESCO), Available: http://www.unesco.ee/dok/song_and_dance_e.pdf
5. Towards EFA Goals: situation in Latvia and cooperation in the Baltic Sea region// Lifelong Learning: Discourses in Europe; Publ: 2003; p. 60-72. Available: http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=ged&lin=1&mode=e&gp=0&look=new&sc1=1&sc2=1&nl=1&req=4&by=3&au=Neiburga,%20Dace
6. Latvia in UNESCO and UNESCO in Latvia – 10 years. –R., 2002;
7. Priekšvārds Džona Hoka grāmatai „Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā”. – Cēsis, 2007.
8. Vai „kultūras laiku” sākums Eiropas Savienībā? Latvijas Kultūras akadēmijas rakstu krājums „Kultūras menedžments”. -R., 2008.
9. Kultūras centru loma kultūrpolitikas īstenošanā. Metodiskais materiāls „Ceļvedis kultūras centru vadībā”, -V/A „Tautas mākslas centrs”, 2008.
10. Mākslas muzeju nākotnes redzējums saistībā ar valsts kultūrpolitikas prioritātēm. Vīzijas un realitāte. Starptautiskās konferences „Mākslas muzeju vieta kultūras procesos. Vēsture un perspektīvas” rakstu krājums. –R.,2008.
11. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. Nacionāla valsts.R.2006. (Darba grupas vadītāja un vadlīniju sastādītāja). Pieejams: http://www.mk.gov.lv/doc/2005/KMPamn_141105_3.doc ;
12. Pēcvārds. Dziesmu un deju svētku mazā enciklopēdija.-R.2005.
13. Dziesmu un deju svētku ilgmūžībai// Latvijas Vēstnesis.18.06.2004.
14. Cik vērti ir Dziesmu svētki? Portāls Delfi 25.10.04. Pieejams: http://www.delfi.lv/archive/index.php?id=9380158 .(Saīsinātā versijā publicēts laikrakstā „Diena”)
15. Pasaulē un Latvijā. Ar izglītības, zinātnes un kultūras misiju// Latvijas Vēstnesis.26.01.2000.
16. Izglītojošais darbs – muzeju komunikācijas sastāvdaļa. Metodiskais materiāls “Muzeju izglītojošais darbs”. R.,1997.

RECENT PRESENTATIONS
1. Presentation “The Cultural Dimension of the Baltic Sea Region: Identity, Framework and Future Challenges”. International Conference ”EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region”, Riga, November 14, 2008;
2. Presentation „Transformations of the National Cultural Policies in the Baltic States and Poland in the Era of Globalisation: the Comparative Analyses”. The 3d Regional Conference „Cultural Cooperation Among the Baltic Countries and Poland”, Daugavpils, October 18, 2008;
3. Presentation “Creative Cities in Latvia”, International Conference „Culture: an Engine for the City Development”, Liepaja, 12 -14 September, 2008;
4. Presentation on the Cultural Policies for Children at the Joint Meeting of the Nordic-Baltic Ministers for Culture. Stockholm, May 6, 2008;
5. Presentation „Life-long-learning in Museums in the Perspective of the Latvian Cultural Policy”. International Seminar “Life-long-learning in Museums – Situation in Latvia”, Riga, May 13, 2008;
6. Presentation for the Panel Discussion „European Cultural Policy, European Year on Intercultural Dialogue 2008 and Baltic Countries”, Riga, November 4, 2007;
7. Presentation „UNESCO Programme on Safeguarding and Revitalization of the Intangible Cultural Heritage:  High Priority of UNESCO since 1999”. Baltic Regional Conference. Riga, March 25, 2004;
8. Presentation “Latvian National Cultural Policy Guidelines for 2006 – 2015 “Nation-State””. Nordic-Baltic Meeting on Cultural Cooperation, Riga, November 2- 3, 2005;
9. Presentation „Why Creative Industries Are Important in Latvia?” International Conference on Creative Industries. Riga, 2004;
10. Presentation “Towards EFA Goals: situation in Latvia and cooperation in the Baltic Sea region”. Sub-regional Conference “Quality Education for All: Basic Competencies for Lifelong Learning. The European Dimension and the Baltic Vision”. Vilnius, October 23-25, 2003;
11. Presentation “Towards EFA Goals in the Baltic Sea Region: retrospection and future perspectives”. Sub-regional Conference “Quality Education for All: Basic Competencies for Lifelong Learning. The European Dimension and the Baltic Vision”. Vilnius, October 23-25, 2003;
12. Referāts „Kāpēc nacionāla valsts un kultūra?”. LKA STUDENTU ZINĀTNISKĀ UN RADOŠĀ KONFERENCE „KĀ MAN RUNĀT PAR...?”, 2008. gada 25. aprīlī;
13. Referāts „Latvijas kultūrpolitikas un kultūras tirgus vajadzības: kāpēc un kādi speciālisti ir nepieciešami?”. Latvijas Kultūras koledžas konference „Latvijas Kultūras koledžas nākotne valsts un kultūras attīstības kontekstā”, Rīgā, 2008. gada 25. aprīlī;
14. Referāts „Latvija – kultūras centrs: resursi, produkti, globālais pieprasījums”. Konference “Konkurētspējīga identitāte Latvijai: vide, izglītība, kultūra” Rīgā, 2008.gada 12.martā;
15. Referāts “Radošās pilsētas” – pilsētu izaugsmes scenārijs Latvijā”. Baltijas jūras valstu pilsētu savienības Kultūras komisijas seminārs „Kultūras sadarbība un attīstība. Vietējais un reģionālais aspekts” 2008. gada 25. janvārī, Tukumā;
16. Referāts „Reģionālās kultūrpolitikas plānošana Latvijā”. Konference „Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”, Cēsis, 2007.gada 4.decembrī;
17. Referāts „Dažas Latvijas - Lietuvas kultūras sakaru mozaīkas: Latvijas un Lietuvas kultūras sadarbība”. Lietuvas un Latvijas Foruma 1.kongress, Kauņā, 2005.gada 21.-22.
18. Referāts „Kultūras mantojums: reģionālā identitāte un attīstība”. Konference „Laiki mainās - tilti paliek”, Kuldīgā, 2005.gada 2.septembrī;
19. Referāts „Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – Cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbs”. Konference „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, Rīgā, 2003.gada 26.-27.nonembris;
20. Referāts “Mākslas muzeju nākotnes redzējums saistībā ar kultūrpolitikas prioritātēm: vīzijas un realitāte”. Starptautiska konference „Mākslas muzeju vieta kultūras procesos. Vēsture un perspektīvas”, Rīgā, 2005.gada 14.-15.septembrī;
21. Prezentācija „Dziesmu un deju svētku tradīcija Latvijā”. Baltijas valstu konference. Rīgā, 2002.gada 10.-11.augustā;
22. Referāts “Mūžizglītība un muzejs”. Starptautiska konference „Muzejs un sabiedrība”, Ventspilī, 2002.gada 11.-12.oktobris.


Contacts:
Vita Cīrule, Head of the Minister’s office
Phone: +371 67330200
E-mail: vita.cirulee simbolskm.gov.lv

To top