km new km new km new km new
Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana Latvijas Repuyblijas Kultūras ministrija www.eeagrants.org

Contact us

EU Funds Department:

Sanita Rancāne - Delekolē 
The Ministry of Culture of the Republic of Latvia
Director of European Union Funds Department
Phone: + (371) 67 330 235
E-mail: Sanita.Rancane-Delekolee simbolskm.gov.lv


Financial Mechanism Development Division:

Zanda Saulīte 
European Union Funds Department
Financial Mechanism Development Division Director
Phone: + (371) 67 330 316
E-mail: Zanda.Saulitee simbolskm.gov.lv

Kristīne Strazdīte
The Ministry of Culture of the Republic of Latvia
European Union Funds Department
Financial Mechanism Development Division
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 236
E-mail: Kristine.Strazditee simbolskm.gov.lv

Austra Rimša
The Ministry of Culture of the Republic of Latvia
European Union Funds Department
Financial Mechanism Development Division
Desk officer
Phone: + (371) 67 330 290
E-mail: Austra.Rimsae simbolskm.gov.lv

EU Funds Monitoring Division:

Sigita Šīre-Vismanta 
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division 
Director
Phone: + (371) 67 330 238
E-mail: Sigita.Sire-Vismantae simbolskm.gov.lv

Evija Vārna
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division 
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 326
E-mail: Evija.Varnae simbolskm.gov.lv

Ilze Zīverte
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 233
E-mail: Ilze.Zivertee simbolskm.gov.lv

Inga Krūzmētra 
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 231
E-mail: Inga.Kruzmetrae simbolskm.gov.lv

Ināra Drulle 
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 226
E-mail: Inara.Drullee simbolskm.gov.lv

Ilze Kote 
European Union Funds Department
European Union Funds Monitoring Division
Senior officer
Phone: + (371) 67 330 318
E-mail: Ilze.Kotee simbolskm.gov.lv